Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 273-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231989 
(151)  Dátum zápisu  13.04.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  273-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.06.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Spracované arašidy, datle, sušené hrozienka, chuťovky na báze ovocia, kandizované ovocie, sušený kokos, spracované mandle, mliečne výrobky, mlieko, sójové mlieko (náhradka mlieka), spracované oriešky, konzervované ovocie, plátky sušeného ovocia, presladené ovocie (naložené v cukre), sójové bôby konzervované ako potrava.
30 - Arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, bonbóny, chuťovky na báze cereálií; cukrovinky, čokoláda, chuťovky na báze ryže, mletý jačmeň, káva, kukuričné vločky, lupienky, vločky (obilninové), müsli, prípravky z obilnín; ovocné želé (cukrovinky), lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna ovsená kaša; ovsená potrava; ovsená krupica, ovsené vločky, pukance, kukuričné pukance, výrobky z kakaa.
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), jedálne, kaviarne, samoobslužné reštaurácie, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu, reštaurácie, ketering. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.03, 03.07.24, 27.05.22, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wallner Martin; U dubu 53, 147 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  23.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2012 01/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.06.2012 06/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 273-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 273-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.06.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.06.2011 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.06.2011 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 07.10.2011 Typ Odoslané
7 Žiadosť o pokračovanie v konaní 18.10.2011 Typ Doručené
7a Odpoveď na správu úradu 18.10.2011 Typ Doručené
8 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 25.10.2011 Typ Platba
9 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 03.11.2011 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2011 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.2012 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.06.2020 Typ Doručené
POZ 273-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku