Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2728-2020
(111)  Trademark Number  254851 
(151)  Registration Date  20.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2728-2020 
(220)  Application Date  29.11.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; výber zamestnancov pomocou psychologických testov.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov.
41 - Školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 27.05.07, 24.17.96, 27.99.19, 27.05.10, 26.11.13, 29.01.01, 27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  Pantone 021C; Pantone Black 6C 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Lukáč Boris, Ing.; Strmý vŕšok 44, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.11.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2728-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2728-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.11.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 29.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 30.11.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 16.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2020 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2728-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku