Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 272-2011
(111)  Trademark Number  231087 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  272-2011 
(220)  Application Date  22.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mlieko a mliečne výrobky; smotana a jogurtové dezerty. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Delissimo 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  RAJO a.s.; Studená 35, 823 55 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  22.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 272-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 272-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 22.02.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2011 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.05.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2011 Type Sent document
6 Plná moc 04.07.2011 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.07.2011 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.06.2020 Type Delivered
POZ 272-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku