Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2707-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252431 
(151)  Dátum zápisu  18.05.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.05.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2707-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09, 11, 17, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Oceľ (surovina alebo polotovar); zliatiny ocele; pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové spony strojových remeňov; železničné výhybky; kovové dýzy; kovania budov alebo nábytku z niklovej mosadze (alpaky); argentán, pakfón; hliník; bronz; hliníkový drôt; pätky kotiev; kovové dýzové nadstavce; kovové závory; kovové stožiare; kovové tyče; pasce na divú zver; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; ložiskové kovy; kovové chrániče na stromy; príručné kovové pokladnice; strieborné spájky; alpaka (pakfón); postriebrené cínové zlúčeniny; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; pánty, závesy; kovové podlahové dlaždice; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; berýlium (glucínium); reťaze pre rožný statok; rohatiny; biele kovy; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové identifikačné náramky; predvalky; zliatiny na spájky; kovové príruby; bronzové náhrobky; umelecké diela z bronzu; lanovkové laná; kovové koncové svorky na laná; kovové spojky na neelektrické káble; kadmium; visacie zámky; kovové vyrovnávacie podložky; kovové hroty na vychádzkové palice; kovové nádoby na skladovanie kyselín; bezpečnostné schránky (pokladničky); hafnium; kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové kostry stavieb; vodiace kladky na okná; kovové rúry ústredného kúrenia; klince na konské podkovy; kovové kolíky; chróm; ferochróm; chrómové rudy; kovové závlačky; kľúče; klince; cvoky (klince); kovové stenové príchytky (kolíky); kobalt (surovina); kovové materiály na železničné trate; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné potrubia; objímky (železiarsky tovar); konzervové plechovky; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové vodiace lišty; kokily (lejárstvo); nákovy; kovové rohové lišty striech; kovové potrubné kolená; kovové dvere; kovové napínadlá remeňov; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; drôt; meď (surovina alebo polotovar); medené krúžky; kovové rúrkové výstuže; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; škrabáky na obuv; kovové drenážne rúry; železo (surovina alebo polotovar); koľajnicové spojky; kovové skrutky; biely plech na balenie; kovové poštové schránky; kovové dverové zvonce (neelektrické); ostrohy; kovové kotevné uholníky pre stavebníctvo; kovové schodiská; kovové okenné závory; kovové rúrky; kovové rúry; koľajnice; kovanie na okná; pásové železo; železný drôt; liatina (surovina alebo polotovar); železná ruda; neelektrické zatvárače dverí; feromolybdén; feromsilícium; ferotitán; ferovolfrám; kovania pre stavebníctvo; kolíky (drobný železiarsky tovar); skrutky s okom; kovové zámky (nie elektrické); galenit (minerál); plomby (olovené pečate); germánium; kovové veterníky; stúpacie železá; kovové formy na ľad; mazacie čapy; kovové mreže; pružinové zámky; indium; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; mosadz (surovina alebo polotovar); kovové vonkajšie rolety; kovové odpaľovacie rampy; kovové lišty; kovové piliny; kovové schodnice; limonit; ingoty; kovové preklady; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; predvalcované bloky (výrobky metalurgie); horčík; kovové prenosné stavby; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové krúžky na rukoväte; kovové objímky na potrubia; mangán; kovové manipulačné palety; kovové prepravné palety; kovové schodíky; kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové dverové klopadlá; kovy (suroviny alebo polotovary); kovové rudy; drôtené pletivo; pyroforické kovy; kovové kolieska na nábytok; kovové štetovnice; molybdén; kovové pamätníky; upínacie čeľuste zverákov; kovové plášte budov; nikel; niób; kovové žľaby pre stavebníctvo; kovové domové čísla (nesvietiace); kovové okenice; kovové palisády; kovové koše; kovové signalizačné panely (nie svetelné, nie mechanické); kovové obklady stien a priečok; kovové háčiky vešiakov na odevy; kovové konštrukcie klzísk; západky zámok; kovové stĺpy; pružiny (železiarsky tovar); kovové kladky (nie časti strojov); kovové stanové kolíky; kovové stropy; kovové podlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; železničné točne; kovové škridly; olovo (surovina alebo polotovar); kovové dosky na skoky do vody; kovové dverové kľučky; kovové nity; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové krúžky na kľúče; kovové telegrafné stĺpy; zinok; kovové stropné nosníky; kovové nosníky; kovové prefabrikované nástupištia; drobný železiarsky tovar; kovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); kovové rúrkové spojky; napínadlá drôtov; kovové obalové nádoby; kovové nádrže; kovové dverové prahy; kovové značky (nie svetelné, nie mechanické); kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové zámky vozidiel; kovové zarážky; kovové silá; zvonce pre zvieratá; zvončeky; spájkovací drôt; kovové ventily (nie časti strojov); kovové sochy; kovové železničné podvaly; tantal (kov); dverové zástrčky; prenosné nákovy; napínače; titán; kovové strechy; tombak; kovové hrobky; kovové turnikety; kovové pletivo; volfrám; kovové potrubia; vanádium; kovové okenné krídla; objímky, prstence; kovové kostry voliér; zirkónium; oceľové guľky; oceľové stavebné konštrukcie; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; drôty z kovových zliatin (nie poistkových); kovové zliatiny; alobal (hliníková fólia); kotevné pilóty; kovové plávajúce móla na kotvenie lodí; kotvy; kovové lamelové obloženie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové vystužovacie materiály na hnacie remene; kovové umelecké diela; kovové maltovnice; kovové vtáčie vaničky; kovové rúčky na metly; kovové bóje (nie svetelné); kovové zámočnícke stoly; napínače železných pások; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovové sudy (barely); kovové obruče na sudy; kovové sudy; bazény (kovové konštrukcie); kovový stavebný materiál; kovové debnenia na betónové konštrukcie; kovové stojany na parkovanie bicyklov; kovová dlažba chodníkov; kovové skrinky, krabice; kovové zátky; kovové uzávery; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové uzávery na fľaše; kovové korunkové uzávery na fľaše; kovové držadlá, kľučky; kovové tyče na tvrdé spájkovanie; zváracie a spájkovacie tyče; kovové tyče na zváranie; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi; kovové slučky na manipulovanie s nákladmi; kovové busty; kovové kabíny na prezliekanie; kovové kabíny na striekanie farieb; kovové káble (nie elektrické); kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové svorky na káble a rúry; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové rošty; kovové kryty komínov; kovové viazacie pásky pre poľnohospodárstvo; otvárače dverí (nie elektrické); kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové podlahové dlažby; kovové krypty; kovanie na rakvy; kovové nakladacie palety; kovové železničné ložné miery (obrysnice); kovové pánty, závesy; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové zárubne; kovové materiály na lanové dráhy; kovové komínové striešky; kovové odkvapové žľaby; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové priečky; kovové výstuže ropných vrtov; kovové nádrže na tekuté palivá; kovové stavebné konštrukcie; kovové flotačné kontajnery; kovové laná; kovové rukoväte nožov; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové uholníky; kovové okná; dverové kovania; vodiace kladky na dvere; kovové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové príchytky na bridlicovú krytinu; kovové vešiakové háčiky; neizolovaný medený drôt; kovové kade; kovové schodišťové stupne; kovové odkvapové rúry; kovové navijaky na navíjanie hadíc (nie mechanické); kovové zásobníky na uteráky (upevnené); kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové lešenia; kovové rebríky; mobilné kovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; kovové viazacie pásky; kovové matice; kovové stĺpy elektrického vedenia; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové obruby hrobov; kovové ploty; kovové cievky na navíjanie hadíc (nie mechanické); kovové vývesné štíty; kovové podpery; cín; pocínovaný plech; staniol; plech; kovové kosiská; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové stavebné panely; kovové figuríny; kovové sošky; napínače na kovové pásy; kovové lejárske formy; kovové náhrobné tabule; kovové pomníky; kovové náhrobné dosky; kovové náhrobné stély; kovové pamätné tabule; kovové zásteny ku kozubom; kovové stojany na sudy; kovové skrinky na potraviny; kovanie na postele; dverové kovania; vrchnáky na nádoby (kovové); kovové viazacie pásky na snopy; kovové cestné zvodidlá; kovové truhlice; kovové nádoby; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; kovové registračné značky; cermet (kovovokeramický žiaruvzdorný materiál); kovové kohútiky na sudy; kovové reklamné stĺpy; kovové bóje na kotvenie plavidiel; kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové ventilačné a klimatizačné potrubia; kovové fólie na balenie; mäkké spájky, zlaté; kovové násypníky (nie mechanické); kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové potrubné odbočky; kovové tlakové potrubia; kovové telefónne búdky; kovové skrinky na náradie (prázdne); kovové debny na náradie (prázdne); kovové kuríny; kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; oceľové laná; kovové sieťky proti hmyzu; kovové skoby (horolezecký výstroj); kozubové rošty na nožičkách (kozlíky); kovové veterné zariadenia na plašenie vtákov; kovové klietky na divú zver; kovy v prášku; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; altánky (kovové konštrukcie); kovové stajne; kovové prasačníky; kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); kovové podnosy; kovové pouličné kanály; plechové závitové uzávery na fľaše; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové obkladačky; kovové dlaždice; kovové dlaždice pre stavebníctvo; kovové schody alebo rebríky slúžiace ako stolčeky.
09 - Elektrické cievky; urýchľovače častíc; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; elektrické batérie do automobilov; akumulátorové nádoby; skrine akumulátorov; hustomery elektrolytu batérií; hydrometre, vodomery; platne akumulátorov; výstražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; akustické vedenia; gramofónové platne; hovorové rúry (lodné); aktinometre; sčítavacie stroje; aerometre; zväčšovacie prístroje (fotografia); elektrodynamické prístroje na diaľkové ovládanie železničných výhybiek; magnety; elektromagnetické cievky; prístroje na rozbor vzduchu; alarmy; liehomery; alidády; prístroje na rozbor potravín; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie do svietidiel; výškomery; ochranné azbestové rukavice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); ampérmetre; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; anemometre, vetromery; kalibračné krúžky; hasiace prístroje; anódy; anódové batérie; antény; okuliare proti oslepeniu svetlom; clony proti oslepeniu svetlom; odrušovače (elektrotechnika); transformátory (elektrotechnika); apertometre (optika); stroje na počítanie a triedenie peniaze; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); geodetické nástroje; vymeriavacie reťaze (geodetické nástroje); astrofotografické objektívy; elektrónky so žeravou katódou; audiovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové automaty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy; meradlá; komparátory; požiarne hlásiče; automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; špeciálne ochranné letecké kombinézy; elektrické signalizačné zvončeky; prúty pre prútikárov, virgule; záchranné člny; váhy; meteorologické balóny; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; magnetofóny; magnetické pásky; barometre; stroje na váženie; mostové váhy; požiarnické palice; nabíjacie agregáty elektrických batérií; betatróny (urýchľovače elektrónov); lístkové automaty; reproduktorové skrinky; slnečné clony (optika); koncovky (elektrotechnika); tlakomery na ventily; galvanometre; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); gramofónové prenosky; vodováhy; kancelárske stroje na dierne štítky; plášte elektrických káblov; rámčeky na diapozitívy; kruhové logaritmické pravítka; logaritmické pravítka; počítacie stroje; posuvné meradlá; rozmerové mierky, šablóny; planografické prístroje; kinematografické kamery; kapilárne rúrky; nosiče zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); zváračské kukly; retiazky na okuliare; prístroje na reguláciu tepla; tmavé komory (fotografia); prístroje na reguláciu vykurovacích pecí; stojany alebo regály na sušenie fotografií; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; integrované tlačené obvody; blikavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (návestné) zvonce; kazety na mikroskopové sklíčka; elektrické kolektory; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); komutátory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske lupy; krokomery; počítadlá; metronómy; elektrické kondenzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúrky; spínače; konektory (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústredne; elektrické kontakty; zariadenia na kontrolu frankovania; elektrické regulačné prístroje; elektrické monitorovacie prístroje; tachometre dopravných prostriedkov; elektrické meniče; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); šnúrky na okuliare; krivule, retorty; laboratórne stojany; korekčné šošovky (optika); objektívy (optika); kozmografické nástroje; potápačské kombinézy; komutačné elektrické prístroje; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); elektrické zásuvky; prúdové usmerňovače; redukcie (elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne misky; prístroje na meranie hrúbky kože; cyklotróny; detektory falošných mincí; spúšte uzávierok (fotografia); hustomery; kreslené filmy; laboratórne podnosy; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské použitie; sonary (ultrazvukové lokátory); detektory; uzávierky (fotografia); akustické membrány; prístroje na rámovanie diapozitívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; diktafóny; difrakčné zariadenia (mikroskopia); reproduktory, amplióny; elektrické ističe; gramofóny; mikroskopy; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); kružidlá; mierky; meracie prístroje; dynamometre; ukazovatele hladiny vody; záchranné a požiarnické rebríky; fotoblesky; telefónne slúchadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plochy, plátna; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); zobrazovacie dosky (fotografia); odkvapkávacie misky na fotografické použitie; indikátory strát elektrickej energie; elektrické meracie zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotechnika); galvanické články; spojky elektrického vedenia; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické relé; elektrolyzéry; vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; prístroje na čistenie gramofónových platní; pásky na nahrávanie zvuku; tachografy vozidiel; cievky (fotografia); mechanické značky; epidiaskopy; skúmavky; váhy; termostaty; ergometre; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; ovoskopy; meradlá; ukazovatele hladiny benzínu; zachytávače iskier; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; puzdrá na okuliare; skúšobné prístroje (nie na lekárske použitie); refraktometre; expozimetre; fakturovacie stroje; laboratórne fermentačné prístroje; bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; elektrické drôty; magnetické drôty; závažia olovníc; olovnice; ochranné siete proti nehodám; záchranné siete; záchranné plachty; strihačky filmov; filtre na dýchacie masky; fotografické filtre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné prístroje; frekventomery; poistky; rádiá; kryštálové detektory; galvanické články; ochranné rukavice; potápačské rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné použitie; prístroje na rozbor plynov; plynomery (meracie prístroje); geodetické prístroje a nástroje; vytýčky, nivelačné laty (geodetické nástroje); prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); pravítka (meracie nástroje); sklené odmerky; rastre na výrobu štočkov; mriežky elektrických akumulátorov; protipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné ochranné odevy; audiovizuálne prijímače; heliografické prístroje; hologramy; vlhkomery; značkovacie vlákna na elektrické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; záchranné prístroje a zariadenia; dýzy požiarnických hadíc; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; sklonomery; svahomery; taxametre; indikátory množstva; vákumetre; rýchlomery, tachometre; induktory (elektrotechnika); kotvy (indukty) (elektrotechnika); zariadenia na spracovanie údajov; zrkadlá na kontrolovanie práce; prístroje na vnútorné komunikáciu; nosiče tmavých platní (fotografia); invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje (nie na ionizáciu vzduchu alebo vody); dverové priezory; značkovače (pomôcky na šitie); špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy do tmavých komôr (fotografia); optické lampy; diaprojektory; laterna magika (prístroje); signalizačné návestné lampáše; lasery (nie na lekárske použitie); šošovky (optika); váhy na váženie listov; logy (prístroje na meranie plavebnej rýchlosti lodí); sondážne laná; zväčšovacie sklá (optika); svetelné tabule; neónové reklamy; okuliare (optika); nástroje s okulármi; nivelačné prístroje; okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; manometre (tlakomery); periskopy; ochranné masky; matematické pomôcky; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; počítačové pamäte; tesárske pravítka; ortuťové libely; rýchlomery (fotografia); presné meracie prístroje; nástroje na meranie; meteorologické prístroje; metre (meracie nástroje); mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikrofóny; mikrotómy; automatické časové spínače (nie hodinárske); zrkadlá (optika); dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; plavebné prístroje a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; rámy na okuliare; elektrické batérie (články); elektrické akumulátory; vodováhy, libely; nivelačné nástroje; rámy na cvikre; optické hranoly; pozorovacie nástroje; oktanty; ohmmetre; vlnomery; optické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté počítačové programy; oscilografy; zariadenia na prelievanie kyslíka; ozonizátory; mikrometre; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; prepäťové poistky; bleskozvody; parkovacie hodiny; astronomické prístroje a nástroje; prístroje na meranie hrúbky pokožky; acidimetre; prístroje a nástroje na váženie; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); fotografické misky; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; fotometre; fototelegrafické prístroje; fyzikálne prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; cvikre; pipety; meračské stoly (geodetické pomôcky); planimetre; tampóny do uší pre potápačov; zvončeky (poplašné zariadenia); závažia; polarimetre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; merače tlaku (tlakomery); ukazovatele tlaku; premietacie prístroje; protikorózne katódové prístroje; chrániče zubov; pyrometre; radary; autorádiá; ; ; rádiologické zariadenia na priemyselné použitie; uhlomery (meracie nástroje); prístroje a zriadenia na produkciu röntgenových lúčov (nie na lekárske použitie); röntgenové žiariče (nie na lekárske použitie); ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom (nie na lekárske použitie); telefónne prístroje; refraktory; röntgenové prístroje (nie na lekárske použitie); spektroskopy; elektrické odpory; teplomery (nie na lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); reostaty; minciere (váhy); svetelné alebo mechanické návestidlá; sacharimetre (cukromery); sondy na vedecké použitie; satelity na vedecké použitie; membrány do vedeckých prístrojov; vyučovacie prístroje; indukčné cievky; svorky (elektrotechnika); elektrické zámky; sextanty; signalizačné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; sondážne zariadenia a stroje; sondážne plomby; sonometre; spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia; gramofónové ihly; sulfitometre; ďalekopisy; tachometre; závitníkové kalibre; telegrafy (prístroje); televízne prijímače; telegrafné drôty; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových antén; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); telefónne mikrofóny; diaľkové prerušovače; ďalekohľady; teleskopy; indikátory teploty; prístroje na zaznamenávanie času; teodolity; termostaty do vozidiel; digitálne počítadlá (totalizátory); otáčkomery; regulátory otáčok gramofónov; vysielače (telekomunikácie); presné váhy; stolárske pomôcky na rysovanie; elektrónky (rádiotechnika); urinometre; variometre; verniére (pomocné posuvné meradlá); videopásky; viskozimetre; elektrické zariadenia proti krádežiam; regulátory napätia do vozidiel; hlasovacie zariadenia; voltmetre; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; destilačné laboratórne prístroje; poistkový drôt z kovových zliatin; antikatódy; píšťalky na psov; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; nástroje na určovanie azimutu; svetelné bóje, majáky; držiaky elektrických objímok; exponované filmy; svetelné alebo mechanické dopravné značky; záchranné bóje; signalizačné bóje; bzučiaky; buzoly; hmlové signály (nie výbušné); registračné pokladnice; rádiologické obrazovky na priemyselné použitie; magnetické identifikačné karty; fotovoltaické články; denzitometre; magnetické disky; pružné disky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; videorekordéry; počítačové klávesnice; integrované obvody; polovodiče; čipy (mikroprocesorové doštičky); katódy; záchranné vesty; záchranné pásy; chemické prístroje a nástroje; exponované kinematografické filmy; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; inkubátory na kultúry baktérií; solárne články; izolovaný medený drôt; elektrické výbojky (nie osvetľovacie); fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké použitie; dozimetrické prístroje; dozimetre; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; laboratórne pece, piecky; optické vlákna; telefónne drôty; exponované röntgenové filmy; filtre UV lúčov (fotografovanie); ozvučnice ampliónov; trojnožky na fotoaparáty; čítačky čiarových kódov; nepriestrelné vesty; značkovacie bóje; doštičky na integrované obvody; laboratórne chromatografické prístroje; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahraté operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); optické kondenzátory; akustické spriahadlá; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); dekompresné komory; digitálne súradnicové zapisovače; potápačské masky; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované magnetické karty; faxy; požiarnické člny; počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; nákolenníky pre robotníkov; elektrické regulátory svetla; magnetické nosiče údajov; magnetické kodéry; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenie; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); detektory dymu; tranzistory (elektronika); röntgenové snímky (nie na lekárske použitie); spojovacie objímky na elektrické káble; guľôčkové počítadlá; elektronické diáre; telefónne záznamníky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); diskové mechaniky počítačov; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlometov; elektronické vreckové slovníky; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; ohňovzdorné obaly; žiarovky do zábleskových prístrojov; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; vreckové kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; rozstrekovacie požiarnické zariadenia; motorové štartovacie káble; slnečné okuliare; dochádzkové hodiny; videokazety; kazety na videohry; video displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; nosové štipce pre plavcov a potápačov; ochranné prilby na športovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); dekoratívne magnety; prenosné telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; kryty na elektrické zásuvky; prístroje na výskum morského dna; elektrifikované ohrady; počítačové hry (softvér); slúchadlá; predradníky na osvetľovacie prístroje; rádiové pejdžre; satelitné navigačné prístroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); ochranné zariadenia proti prepätiu; prenosné krátkovlnné vysielačky; indikátory smeru vetra (veterné rukávy); elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); figuríny na resuscitáciu (učebná pomôcka); regulátory osvetlenia scény; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); čipy s kódom DNA; DVD prehrávače; bankomaty; dopravné signalizačné zariadenia (semafory); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); azbestové požiarnické ochranné zásteny; jazdecké prilby; špeciálne laboratórne odevy; identifikačné magnetické náramky; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; figuríny na nárazové skúšky; laboratórne odstredivky; dosky plošných spojov; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); triódy; transformátory na zvýšenie napätia; prenosné počítače; požiarnické hadice; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; Petriho misky; Pitotove trubice; stroboskopy; dopravné kužele; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; tablety (prenosné počítače); kódované karty na odomykanie dverí; 3D okuliare; pamäťové karty zariadení na videohry.
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; výhrevné akumulátory; acetylénové horáky; acetylénové generátory; acetylénové svetlomety; dymníky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; teplovzdušné rúry; zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; svetlá na dopravné prostriedky; elektrické tlakové hrnce; zariadenia do automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); automobilové reflektory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na sedacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (bojlery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; objímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové horáky; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie ražňom; ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); horáky; baktericídne horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; ventilátory (klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na potrubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia pecí; žiarovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do oblúkových lámp; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; nakladače do pecí; preplachovacie kontajnery; zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; klimatizačné zariadenia do vozidiel; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie telesá do automobilov; elektrické vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; vyhrievacie železá do žehličiek; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané nánožníky; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; cylindre; lampové cylindre; komínové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prístroje; ohrievače lepidla, gleja; destilačné kolóny; šetriče paliva; potrubia (časti sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské potreby na pečenie a varenie; sporáky; varné prístroje a zariadenia; bicyklové svetlá; elektrické osvetľovacie výbojky; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľovacie zariadenia; zariadenia na sušenie; difuzéry svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tlakové zásobníky vody; sterilizátory vody; výmenníky tepla; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; prístroje na čistenie plynu; ohrievače; zariadenia na sušenie krmiva; odparovače; kachle; vlákna do elektrických lámp; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované obloženia pecí; rošty do pecí; kozuby; pecové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); plynové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne lampy; zariadenia na chladenie mlieka; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); olejové lampy; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; lampióny; reťaze farebných žiaroviek; umývadlá; chladiace zariadenia na kvapaliny; žiarivky; horečnaté vlákna na svietenie; stroje na praženie sladu; banské lampy; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; kyslíkovo-vodíkové horáky; radiátory (na kúrenie); olejové horáky; reflektory na vozidlá; vyhrievacie platne (variče); baterky (svietidlá); polymerizačné zariadenia; kuchynské sporáky; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; destilačné veže; chladiace zariadenia a stroje; variče; teplovodné vykurovacie prístroje; reflektory vozidiel; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky; vodovodné podložky, krúžky; pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; sušiče na ruky do umyvární; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; pražiace stroje na tabak; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; pražiace stroje; automatické dopravníky na prepravu popola; zariadenia na výrobu pary; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; parné akumulátory; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; dymníky do laboratórií; sterilizátory vzduchu; destilačné prístroje; liehové horáky, kahany; benzínové horáky; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; držiaky plynových horákov; zariadenia na zásobovanie vodou; jadrové reaktory; články do atómových reaktorov; elektrické nízkotlakové autoklávy; žiarovky do automobilových smeroviek; svetlá na automobily; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické formy na pečenie oblátok; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; pouličné lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); splachovacie zariadenia, splachovače; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; chladničky; prostriedky na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod vody; prístroje na čistenie olejov; inhalačné prístroje nie na lekárske použitie; podstavce násypníkov pecí; vreckové ohrievače; kúpeľové vane; chromatografické prístroje (na priemyselné použitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové kondenzátory (nie časti strojov); elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; saunovacie zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tvárové naparovacie prístroje (sauna); pisoáre; ohrievacie fľaše; elektrické kanvice; ohrievače do postele; elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; ohrievadlá; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; ohrievače do akvárií; svietidlá do akvárií; elektricky vyhrievané koberce; zubárske vypaľovacie pece; elektrické prístroje na výrobu jogurtov; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače; elektrické ventilátory (stolové); elektrické sušiče bielizne; mikrovlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); prístroje na vytváranie vĺn; prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; potápačské svetlomety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; sterilizačné jednorazové vrecká; čisté komory (sanitné inštalácie); lávové kamene na grilovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; parné prístroje na žehlenie textílií; stroje na pečenie chleba; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); prístroje na hydromasážne kúpele; vyhrievané výkladné skrine; elektricky vyhrievané ponožky.
17 - Acetát celulózy (polotovar); akrylové živice (polotovary); ochranné azbestové clony; gumové krúžky; azbestová bridlica; polievacie hadice; zvukovoizolačné materiály; tesniace krúžky; balata (surinamská gutaperča); tesniace obloženia; gumené krúžky na viečka pohárov; páskové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izolátory; guma (surovina alebo polotovar); kaučuk (surovina alebo polotovar); gumové zátky; gumené záklopky; syntetický kaučuk; gumové tlmiče nárazov; nekovové hadice; izolačné hmoty; materiály zabraňujúce sálaniu tepla; hadice z textilných materiálov; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla z vykurovacích zariadení; papier do elektrických kondenzátorov; tesnenia na potrubia; gumené laná; tesniaca bavlnená vata; tesnenia valcov motorov; nevodiče (elektrické izolanty); azbestové plachty; vulkanit (ebonit); ebonit; kôra (zvuková izolácia); pružné nite, nie na textilné použitie; spojkové obloženia; tesniace hmoty; tesnenia dilatačných spojov; chemické zmesi na uzatváranie trhlín; tesnenia; azbestová plsť; izolačná plsť; vulkanizované vlákna (vulkanfíber); plastové drôty na spájkovanie; materiály na brzdové obloženia (polotovary); izolačné rukavice; gutaperča; izolačné oleje do transformátorov; izolačné oleje; fólie z regenerovanej celulózy (nie na balenie); izolačný papier; izolačné tkaniny; izolačné laky; izolačné prípravky na ochranu budov od vlhkosti; kovové izolačné fólie; izolačné farby; trosková vlna (izolačný materiál); minerálna vlna (izolátor); sklená vlna (izolačný materiál); latex (emulzia kaučuku); plátenné hadice; sklenársky tmel (git); nekovové objímky na potrubia; gumové objímky na ochranu častí strojov; tesniace tmely; sľuda (surovina alebo polotovar); azbestový papier; plastové fólie, nie na balenie; nekovové spojky na potrubia; spojovacie hadice na chladiče automobilov; syntetické živice (polotovary); umelé živice (polotovary); gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúžky; gumové vrecia a vrecká na balenie; azbestové obklady; azbestové tkaniny; azbestové plátno; azbestové tesnenia (šnúry); gumové alebo vulkanfíbrové záklopky; viskózové fólie (nie na balenie); izolátory na železničné trate; lepiace pásky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); nekovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; azbestová lepenka; azbestové vlákna; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; azbest; samolepky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); gumové zarážky; izolačné materiály na káble; gumové vlákna okrem vlákien pre textilný priemysel; karbónové vlákna, nie na textilné použitie; plasty, syntetické látky (polotovary); izolanty na elektrické vedenia; izolačné materiály; ebonitové formy; gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; plastové vlákna okrem vlákien na textilné použitie; sklené vlákna na izoláciu; tkaniny zo sklených vlákien na izoláciu; syntetické vlákna okrem vlákien pre textilný priemysel; filtračné materiály (polospracované peny alebo plasty); izolačné pásky; izolačné pásy; plávajúce bariéry na zachytenie nečistôt; guma na protektorovanie pneumatík; izolačné nátery; plastové fólie na poľnohospodárske použitie; penové hmoty na aranžovanie kvetov (polotovary); tekutý kaučuk; kaučukový roztok; antireflexné fólie na okná (farebné); izolačné žiaruvzdorné materiály.
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); alabastrové sklo; alabaster; azbestocement; azbestová malta; bridlica; bridlica (strešná krytina); bridlicová múčka; strešné krokvy; striebronosný piesok; hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; asfaltové dlažby; drevené obloženie; stĺpikové zábradlia; bitúmeny; dechtová lepenka (stavebníctvo); baraky, búdy; trhové stánky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovové); betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované drevo; drevo na výrobu náradia pre domácnosť; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; cement; smola, živica; tehly; hlina na tehly; spojivá na výrobu brikiet; telefónne búdky (nekovové); kesóny na stavebné práce pod vodou; vápenec; nekovové strešné odkvapové žľaby; lepenka pre stavebníctvo; asfaltová lepenka; hrnčiarska hlina (surovina); šamot; komínové plášte; stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy ciest; vápno; stavebná malta; sadra; komíny (nekovové); ohňovzdorné cementové omietky; cementové platne; betónové podpery, stĺpy; bridlice; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); stavebný papier; stavebné sklo; ozdobné lišty (nekovové); rímsy (nekovové); strešné uholníky (nekovové); uholníky (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); strešné krytiny (nekovové); surová krieda; kremeň; stupne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; vodovodné ventily (nekovové, nie plastové); lešenia (nekovové); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); odbočky, prípojky potrubia (nekovové); obruby hrobov (nekovové); bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; nosníky (nekovové); prasačníky (nekovové); stajne (nekovové); podpery (nekovové); stojky (nekovové); náhrobné dosky (nekovové); náhrobné tabule (nekovové); pamätné tabule (nekovové); plstený materiál pre stavebníctvo; lejárske formy (nekovové); cement na vymazávanie pecí; cement na vymazávanie vysokých pecí; kameň; tabuľové sklo (stavebný materiál); hlina; uhoľný decht; granit; štrk; kameniny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sadra; žalúzie (nekovové); troska (stavebný materiál); slinkový odpad; vlysy na parketové dlážky; vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); odpaľovacie rampy (nekovové); lišty (nekovové); spojovacie materiály na opravy ciest; lisovaný korok; parkety (parketové podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); preklady (nekovové); svetelná dlažba; makadam; pomníky (nekovové); Sorelov cement; prenosné stavby (nekovové); mramor; sklenené granuly na dopravné značky; pásy a platne zo syntetických materiálov na dopravné značky; verandy (nekovové konštrukcie); stožiare (nekovové); drevo na výrobu sudov, sudovina; mozaiky pre stavebníctvo; tvárne drevo; rímsy (nekovové); omietky (stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); úžľabia stavieb (nekovové); olivín pre stavebníctvo; okenice (nekovové); palisády (nekovové); ploty (nekovové); pažnice, štetovnice (nekovové); nekovové signalizačné panely (nie svetelné, nie mechanické); obklady stien a priečok (nekovové); umelé klziská (nekovové stavby); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; umelý kameň; slinok; náhrobné kamene; náhrobky; tuf; kamenárske výrobky; dlážky (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); dosky (stavebné drevo); obkladové materiály na budovy (nekovové); škridly (nekovové); veže na skoky do vody (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); telegrafné stĺpy (nekovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); nekovové prefabrikáty nástupíšť; murárske vane a nádrže; materiály na cestné povrchy; dverové prahy (nekovové); trstina pre stavebníctvo; nekovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); piesok okrem lejárskeho; prenosné skleníky (nekovové); kremeň; silá (nekovové); sochy z kameňa, betónu a mramoru; decht; decht, asfalt; terakota; strechy (nekovové); hrobky (nekovové); altánky (nekovové konštrukcie); železničné podvaly (nekovové); rámové konštrukcie (nekovové); pletivo (nekovové); neohybné nekovové rúry pre stavebníctvo; krídlové okná (nekovové); izolačné stavebné sklo; okenné sklo (nie na okná automobilov); vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; voliéry (nekovové); dosky, latky; xylolit; nekovové kotevné pilóty; plávajúce móla na kotvenie lodí (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); akváriá (konštrukcie); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; vaničky pre vtáky (nekovové konštrukcie); nekovové nesvietiace bóje; bazény (nekovové konštrukcie); konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); zariadenia na parkovanie bicyklov (nekovové); dlažby (nekovové); lepenkové platne pre stavebníctvo; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné kabíny na prezliekanie (nekovové); kabíny na striekanie farieb (nekovové); nekovové stĺpy; okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); skleníkové rámy (nekovové); vápnitý slieň; komínové nadstavce (nekovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); krypty (nekovové); rúrkové komínové nadstavce (nekovové); komínové rúry (nekovové); samostatné továrenské komíny (nekovové); dlaždice (nekovové); drenážne nekovové rúry; klapky, ventily drenážnych rúrok (okrem kovových a plastových); schodiská (nekovové); nekovové stavebné panely; figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; pomníky (nekovové); náhrobné stély (nekovové); cestné zvodidlá (nekovové); murované poštové schránky; vylisovaná (aglomerovaná) cukrová trstina (stavebný materiál); nekovové tlakové potrubia; štrk do akvárií; piesok do akvárií; nekovové ventilačné a klimatizačné potrubia; geotextílie; hrubý štrk (stavebný materiál); vinylové koľajnice (stavebný materiál); sieťky proti hmyzu (nekovové); strechy so solárnymi článkami (nekovové); lávky (nekovové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); porfýr (kameň); nekovové rigoly; nekovové turnikety; nekovové náhrobné dosky; drevené podlahové dosky; nekovové podlahové dlažby; nekovové škridly; nekovové obkladačky; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; krištáľ.
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy šatstva; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácie kuchynských zariadení; demolácia budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; opravovne hodín (údržba a opravy); výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žehlenie odevov naparovaním; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; opravy odevov; deratizácia; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve); montovanie lešení; murovanie, murárske práce; čistenie plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; pieskovanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy počítačov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov; renovácie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 26.01.24, 26.01.22, 27.05.24, 24.17.02, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.15, 27.99.22, 27.99.09, 27.99.20, 29.01.04, 29.01.06, 14.03.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  V.I.Trade s.r.o.; Novozámocká 102, Nitra 
(740)  Zástupca (-ovia)  AKSK, s.r.o.; Nám. SNP 15, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 2/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2020 7/2020 FG3M
 
POZ 2707-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2019 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2707-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 29.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.11.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.12.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 19.12.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.05.2020 Typ Odoslané
POZ 2707-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku