Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2706-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2706-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické pleťové vody; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; fytokozmetické prípravky; kozmetické krémy; denné kozmetické krémy; kozmetické hydratačné prípravky; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; parfumy; esenciálne (éterické) oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; dezodoranty (parfuméria); dezodoranty pre zvieratá chované v domácnosti; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); levanduľová voda; mydlá; telový púder na toaletné použitie; púder (kozmetika); antiperspiranty (kozmetické výrobky); neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu.
05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie; potraviny pre batoľatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti; obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; výživové doplnky; liečivé čaje; liečivé nápoje; potravinové doplnky s kozmetickým účinkom; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; dietetické potravinové prípravky upravené na lekárske použitie; probiotické výživové doplnky; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; liečivé prípravky obsahujúce bakteriálne lyzáty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DAMUROL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cheveki-Grus, s.r.o.; Skokanská 2479/7, 169 00 Praha 6 - Břevnov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková; ul. 29. augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2706-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2706-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.12.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2706-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku