Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2693-2018
(111)  Trademark Number  249961 
(151)  Registration Date  20.05.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.05.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2693-2018 
(220)  Application Date  13.12.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2019 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 19 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky.
19 - Nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky; nekovové vonkajšie plášte budov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ROKER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PARAPETROL a. s.; Štefánikova 15, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  neplatná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2019 02/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2019 07/2019 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 26.05.2021 10/2021 MC3M
 
POZ 2693-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2693-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.12.2018 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2018 Type Payment
4 výsledok rešerše 09.01.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.01.2019 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2019 Type Sent document
7 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 15.05.2020 Type Delivered
7a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Type Delivered
7b Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Type Delivered
7c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Type Delivered
7d Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Type Delivered
7e Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Type Delivered
7f Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Type Delivered
7g Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Type Delivered
7h Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Type Delivered
7i Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Type Delivered
7j Plná moc 15.05.2020 Type Delivered
8 41 Poplatok - kaucia 21.05.2020 Type Payment
9 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 21.05.2020 Type Payment
10 Doplnenie materiálov 05.06.2020 Type Delivered
10a Plná moc 05.06.2020 Type Delivered
10b Sprievodný list 05.06.2020 Type Delivered
11 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.06.2020 Type Sent document
12 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.08.2020 Type Delivered
13 Podanie inde neuvedené 21.10.2020 Type Delivered
13a Žiadosť inde neuvedená 21.10.2020 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 27.10.2020 Type Sent document
15 menovanie, zvolanie komisie 18.01.2021 Type Internal Letter
16 protokol o rokovaní komisie 03.03.2021 Type Internal Letter
17 protokol o hlasovaní komisie 03.03.2021 Type Internal Letter
18 rozhodnutie o neplatnosti OZ 19.03.2021 Type Sent document
19 Podanie inde neuvedené 16.04.2021 Type Delivered
19a Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Type Delivered
19b Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 16.04.2021 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 28.04.2021 Type Sent document
21 vyhláška pre vestník - neplatnosť 28.04.2021 Type Internal Letter
22 vnútrospisový list 06.05.2021 Type Internal Letter
POZ 2693-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku