Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2679-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2679-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 21, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); laky na nechty; prípravky na líčenie; vulkanický popol na čistenie; umelé mihalnice; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické prípravky; vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; odličovacie prípravky; odlakovače; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; líčidlá; vazelína na kozmetické použitie; tuky na kozmetické použitie; peroxid vodíka na kozmetické použitie; kozmetické pleťové vody; kozmetické prípravky na obočie; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; púder (kozmetika); kozmetické prípravky na opaľovanie; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; obrúsky napustené pleťovými vodami; kozmetické lepidlá; špirály na riasy, maskary; lesky na pery; ozdobné nálepky na nechty; odlakovače na nechty; očné gélové náplasti na kozmetické použitie; trblietky na nechty.
21 - Kozmetické pomôcky; štetce na obočie; kozmetické štetce; kefky na očné riasy.
44 - Salóny krásy; manikúra; soláriá (služby); služby vizážistov; depilácia voskom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ANIKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anna Pavlíková - ANIKA; Valča 120, 038 35 Valča; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.; Škultétyho 472/10, 036 01 Martin 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 03/2020 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FC3M
 
POZ 2679-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2679-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 28.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.12.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.12.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 14.01.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.01.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 13.02.2020 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.06.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 02.06.2020 Typ Doručené
9b Plná moc 02.06.2020 Typ Doručené
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.06.2020 Typ Platba
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.06.2020 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 14.07.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 14.07.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 07.09.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 07.09.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 08.09.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o informáciu 26.01.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 28.01.2021 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 25.03.2021 Typ Odoslané
POZ 2679-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku