Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2642-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2642-2021 
(220)  Application Date  14.10.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 07, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Mydlá; prípravky na čistenie zubov; čistiace tekutiny na okná automobilov; tekutiny na čistenie okien vozidiel; čistiace prípravky na predné sklá vozidiel; čistiace prípravky na vozidlá; leštiace prípravky; leštidlá pre automobily; detergenty pre automobily; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; prípravky na čistenie povrchov; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; kozmetické vlasové vodičky; bieliace prípravky na použitie v domácnosti; prípravky na pranie; bieliace prípravky na čistenie kože; prípravky na čistenie látok; prípravky na čistenie obuvi; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie podláh; prípravky na leštenie; odmasťovacie prípravky na použitie v domácnosti; brúsivá; brúsne prípravky.
07 - Výdajné stojany na dopĺňanie kvapalín a nemrznúcich zmesí do ostrekovačov; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne; predajné automaty; predajné automaty na mince; predajné automaty na žetóny; automatické výdajné stroje; zariadenia na dávkovanie tekutých saponátov; výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; výdajné stroje; vodné pumpy; čerpadlá, pumpy [stroje]; stroje na prívod vody [pumpy]; čerpacie zariadenia; čerpadlá na tekutiny; systémy na čerpanie kvapalín; komponenty pre čerpacie stanice; dávkovače [časti strojov]; dávkovacie ventily [časti strojov]; dávkovacie stroje [s výnimkou predajných automatov]; uzavieracie ventily; ventily pre čerpadlá; zariadenia na automatické umývanie vozidiel; umývačky okenných skiel; generátory prúdu, zdroje prúdu; stroje na výrobu elektrického prúdu; zariadenia zabezpečujúce nepretržitú dodávku prúdu [stroje] na výrobu elektrickej energie; spojky pre stroje; prevodové jednotky do strojov; prevodové mechanizmy pre iné ako pozemné vozidlá; prevodové pohony s výnimkou prevodových pohonov pre pozemné vozidlá; obrábacie stroje.
37 - Prenájom výdajných strojov, vodných púmp, čerpadiel, čerpacích zariadení, čerpadiel na tekutiny, systémov na čerpanie kvapalín a výdajných stojanov na dopĺňanie kvapalín do ostrekovačov; stavebníctvo; oprava alebo údržba predajných automatov; čerpacie stanice (benzínové pumpy); tankovanie benzínu do motorových vozidiel; pumpovanie tekutín; údržba automatov; oprava alebo údržba zariadení na umývanie vozidiel; čistenie a umývanie automobilov; umývanie motorových vozidiel; čistenie a leštenie motorových vozidiel; leštenie automobilov; čistenie okien; údržba okien vozidiel; prenájom čistiacich a umývacích strojov a zariadení; ošetrovanie vozidiel protikorozívnymi nátermi; údržba strojných zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných systémov; elektrické spotrebiče (inštalovanie a opravy -); opravy a údržba čerpadiel; opravy a údržba dopravných prostriedkov, tankovanie paliva; opravy a údržba prístrojov a zariadení na distribúciu a reguláciu elektriny; opravy a údržba vedení; opravy alebo údržba vybavenia benzínových čerpacích staníc; opravy automobilov; opravy častí motorov; opravy čerpadiel; opravy potrubí; opravy strojov; poradenské služby v oblasti opravy vozidiel; poradenské služby v oblasti údržby a opravy mechanických a elektrických zariadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy pozemných vozidiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby automobilov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby čerpadiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby klimatizačných zariadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby skladovacích nádrží; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby vybavenia benzínových čerpacích staníc; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby zariadení na umývanie vozidiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby predajných automatov; pumpy a čerpadlá (opravy -); služby autoservisov (opravy a tankovanie pohonných hmôt); stroje (inštalácia, údržba a opravy -); údržba a opravy častí a doplnkov budov; výstavba a opravy budov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.02.13, 26.11.25, 06.03.12, 27.05.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ECOTANK s. r. o.; Elektrárenská 4, 830 14 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2642-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2642-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2021 Type Delivered
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.10.2021 Type Delivered
1c Príloha inde neuvedená 14.10.2021 Type Delivered
1d Generálna plná moc 14.10.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.10.2021 Type Delivered
2a Príloha inde neuvedená 14.10.2021 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 15.10.2021 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2021 Type Payment
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.11.2021 Type Payment
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 24.01.2022 Type Delivered
8a Sprievodný list 24.01.2022 Type Delivered
POZ 2642-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku