Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2624-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2624-2021 
(220)  Application Date  13.10.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 11, 35, 39, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Lampy na lekárske použitie; lekárske prístroje a nástroje; infračervené lampy na lekárske účely; infračervené žiariče na terapeutické účely; infračervené lampy na liečebné účely; infračervené prístroje na lekárske účely; infračervené prístroje na liečebné účely.
11 - Lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; infračervené lampy; infračervené osvetľovacie zariadenia.
35 - Maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske účely, infračervenými žiaričmi na terapeutické účely, infračervenými lampami na liečebné účely, infračervenými prístrojmi na lekárske účely, infračervenými prístroje na liečebné účely, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami; maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske účely, infračervenými žiaričmi na terapeutické účely, infračervenými lampami na liečebné účely, infračervenými prístrojmi na lekárske účely, infračervenými prístroje na liečebné účely, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami, prostredníctvom internetu.
39 - Dovoz; doprava; služby v oblasti dovozu a vývozu.
44 - Prenájom zdravotníckeho vybavenia; zdravotné poradenstvo; služby terapie svetlom. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.06, 26.11.13, 27.05.07, 27.05.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Digitalia, s.r.o.; Seberíniho 1, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2624-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2624-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.10.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 13.10.2021 Type Delivered
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.10.2021 Type Delivered
1c Plná moc 13.10.2021 Type Delivered
1d Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.10.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 13.10.2021 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 14.10.2021 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2021 Type Payment
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.11.2021 Type Payment
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 06.12.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 06.12.2021 Type Delivered
8b Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.12.2021 Type Delivered
POZ 2624-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku