Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2622-2004
(111)  Trademark Number  217033 
(151)  Registration Date  26.02.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.08.2014 
(210)  Application Number  2622-2004 
(220)  Application Date  23.08.2004 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.06.2005 
(450)  Publication of Registration Date  05.04.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Zlaté vajce 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.08.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 06/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.04.2007 04/2007 FH3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2014 11/2014 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 2622-2004
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2622-2004
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.08.2004 Type Delivered
1a Plná moc 23.08.2004 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.09.2004 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2004 Type Payment
4 výsledok rešerše 12.04.2005 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2005 Type Internal Letter
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.09.2005 Type Delivered
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.09.2005 Type Payment
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.09.2005 Type Sent document
9 Vyjadrenie k námietkam 10.11.2005 Type Delivered
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Type Payment
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2005 Type Delivered
11a Plná moc 28.12.2005 Type Delivered
12 zápis zmeny mena do registra 12.01.2006 Type Sent document
13 rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.01.2007 Type Sent document
14 pokyn na zápis po zverejnení 23.02.2007 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.02.2007 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
16a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
16b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
17 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.08.2014 Type Delivered
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.09.2014 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
22a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
24a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
24b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
24c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
24d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
24e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
24f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 2622-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.01.2006 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku