Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2612-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2612-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok.
41 - Organizovanie živých vystúpení, plánovanie a organizovanie večierkov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie súťaží krásy, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.03, 27.05.24, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.05, 29.01.02, 27.05.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Pantone 7549C / R-255 G-182 B-0 / C-0 M-31 Y-100 K-0 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FAKT MEDIA s.r.o; Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2020 12/2020 BA3M
 
POZ 2612-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2612-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.11.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.11.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2020 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 02.03.2021 Typ Doručené
6aa Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ab Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ac Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ad Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ae Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6af Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ag Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ah Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ai Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6aj Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ak Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6al Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6am Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6an Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ao Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6ap Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6aq Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6b Osvedčovacia doložka 02.03.2021 Typ Doručené
6c Plná moc 02.03.2021 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6g Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6h Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6i Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6j Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6k Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6l Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6m Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6n Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6o Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6p Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6q Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6r Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6s Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6t Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6u Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6v Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6w Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6x Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6y Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
6z Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7 Doplnenie námietok 02.03.2021 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7aa Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7ab Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7ac Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7ad Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7e Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7f Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7g Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7h Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7i Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7j Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7k Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7l Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7m Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7n Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7o Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7p Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7q Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7r Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7s Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7t Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7u Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7v Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7w Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7x Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7y Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
7z Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
8 Doplnenie námietok 02.03.2021 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
8d Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
8e Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
8f Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 09.03.2021 Typ Odoslané
10 Oznámenie 11.03.2021 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 25.03.2021 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 25.03.2021 Typ Odoslané
POZ 2612-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku