Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2611-2015
(111)  Trademark Number  242940 
(151)  Registration Date  14.07.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2611-2015 
(220)  Application Date  21.12.2015 
(310)  Priority Number  525 434 
(320)  Priority Date  22.09.2015 
(330)  Country or Authority of Priority  CZ 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.04.2016 
(450)  Publication of Registration Date  05.09.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Ochutené a šľahané mlieko; jogurtové nápoje; prírodné alebo ochutené nápoje zložené prevažne z mlieka a/alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom mlieka).
32 - Minerálne vody; pramenité vody; stolové vody; limonády; pivá; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné šťavy (nealkoholické nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sirupy pre limonády; minerálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; prírodné alebo perlivé (minerálne alebo neminerálne), zeleninové šťavy (nápoje), ovocné alebo zeleninové nápoje; sódové vody; zázvorové limonády; šerbety; nápojové prípravky; nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky v rámci tejto triedy; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.07.10, 05.03.04, 25.01.01, 26.04.09, 26.04.24, 26.04.03, 26.04.22, 27.05.22, 27.01.02, 29.01.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  sivá, biela, čierna, modrá, bledozelená, tmavozelená, fialová a odtiene týchto farieb 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.12.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2016 04/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2016 09/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 2611-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2611-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.12.2015 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 21.12.2015 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.01.2016 Type Sent document
3 Doklad o práve prednosti 13.01.2016 Type Delivered
3a Plná moc 13.01.2016 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.01.2016 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2016 Type Sent document
6 výsledok rešerše 28.01.2016 Type Internal Letter
7 Odpoveď na správu úradu 04.02.2016 Type Delivered
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.02.2016 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 16.02.2016 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.08.2016 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Type Delivered
10a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Type Delivered
10b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Type Sent document
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2021 Type Payment
13 Doplnenie materiálov 12.11.2021 Type Delivered
13a Plná moc 12.11.2021 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2021 Type Sent document
POZ 2611-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 19.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Poděbradka, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku