Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2573-2000
(111)  Trademark Number  197931 
(151)  Registration Date  15.01.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.08.2020 
(210)  Application Number  2573-2000 
(220)  Application Date  30.08.2000 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.10.2001 
(450)  Publication of Registration Date  04.04.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SVĚTÁK 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovary CZ Group a.s.; Komenského 3622/33a, 750 02 Přerov I - Město; CZ 
(740)  Attorney(s)  LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o.; Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.08.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2001 10/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.04.2002 4/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2010 12/2010 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 01.07.2020 7/2020 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.07.2022 14/2022 PC3M
 
POZ 2573-2000
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
F0011 Popl. za prihlášku 06.09.2000 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.05.2005 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2010 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2020 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2022 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2573-2000
S/N Item Name Date Type Document Payment
F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
Prihláška OZ - fax 30.08.2000 Type Delivered
Prihláška OZ 31.08.2000 Type Delivered
Plná moc 14.09.2000 Type Delivered
výsledok rešerše 28.06.2001 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2001 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.01.2002 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.04.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.04.2005 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 27.04.2005 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 06.05.2005 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 19.05.2005 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.08.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2010 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.01.2020 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.04.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 07.05.2020 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.05.2020 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.06.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 13.06.2022 Type Delivered
Plná moc 13.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.06.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.07.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.07.2022 Type Sent document
POZ 2573-2000
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
2 Prevod majiteľa 12.07.2022 Pivovary CZ Group a.s. Pivovar Litovel, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2022 LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku