Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2561-2004
(111)  Trademark Number  211350 
(151)  Registration Date  09.09.2005 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.08.2014 
(210)  Application Number  2561-2004 
(220)  Application Date  18.08.2004 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.06.2005 
(450)  Publication of Registration Date  01.12.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom.
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie nákladnej dopravy, pozemná preprava listín a zásielok, skladovanie a doručovanie tovaru, kuriérske služby, nakladanie, sprostredkovanie a zasielanie nákladov, nákladná doprava (kamiónová), osobná doprava, informácie o doprave, autobusová doprava, rezervácia dopravy, automobilová preprava. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VIETOR 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VIETOR, s.r.o.; Fraňa Kráľa 288, 032 03 Liptovský Ján; SK 
(740)  Attorney(s)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.08.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 6/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2005 12/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.04.2015 4/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 4/2015 ND3M
 
POZ 2561-2004
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2004 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2014 7,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 25.11.2014 266,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2015 7,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2561-2004
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 18.08.2004 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.08.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2004 Type Payment
výsledok rešerše 11.03.2005 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 29.03.2005 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.10.2005 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2014 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 21.11.2014 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.11.2014 Type Delivered
Plná moc 21.11.2014 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 21.11.2014 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 21.11.2014 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2014 Type Payment
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 26.11.2014 Type Payment
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 18.02.2015 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2015 Type Payment
oznámenie o obnove OZ iným subjektom 10.03.2015 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Type Sent document
POZ 2561-2004
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.03.2015 VIETOR, s.r.o. VIETOR, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.03.2015 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. Trnovský Milan, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku