Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2537-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  258279 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2537-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Hodiny; hodinky; kryty hodín a hodiniek; hodinkové ručičky; hodinové a hodinkové ciferníky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); kontrolné hodiny (na kontrolu ďalších hodín); atómové hodiny; cestovné hodiny; skriňové kyvadlové hodiny; digitálne hodiny; slnečné hodiny; priemyselné hodiny; stolové hodiny; elektronické hodiny; miniatúrne hodiny; elektrické hodiny a hodinky; vreckové hodinky; potápačské hodinky; športové hodinky; stopky; príveskové hodinky; chronografy (hodinky); automatické hodinky; dámske hodinky; strieborné hodinky; platinové hodinky; solárne hodinky; hodinkové púzdra (súčasti hodiniek); hodinové strojčeky; hodinkové pružiny (perá); hodinové stroje; hodinové ručičky; hodinové skrinky; hodinárske kyvadlá; mechanické hodinové oscilátory; hodinkové sklíčka; hodinárske výrobky; hodinárske kotvičky; hodinové skrine ako časti hodín; systém ozubených koliesok v hodinovom strojčeku; stojany na hodiny; hodiny s rádiom; hodiny a hodinky pre chovateľov holubov; hodinky obsahujúce funkciu hier; náramkové hodinky; zafírový kryštál do hodiniek; naťahovacie korunky hodiniek; hodinky s budíkom; kazety na hodinky; remienky na náramkové hodinky; retiazky na hodinky; hodinárske barety; perovník (časti hodinových strojčekov); medziľahlé koleso (časti hodinových strojčekov); minútové-sekundové-krokové koleso (časti hodinových strojčekov); kotva (časti hodinových strojčekov); zotrvačník (časti hodinových strojčekov); rotory (časti hodinových strojčekov); vlások (časti hodinových strojčekov); elektronicky riadené digitálne hodiny; hodiny s keramickými prvkami; hodiny s kremenným strojčekom; hodiny na pracovný stôl; hodinky vyrobené zo zlata; hodinky so zabudovanou pamäťovou funkciou; nylonové remienky na hodinky; náramky s ciferníkom; hodinky obsahujúce funkciu elektronických hier; hodinky z drahých kovov; krabičky na hodinky (prezentácie); prsteňové hodinky s LED; elektricky riadené hodinové strojčeky; spony na hodinkové remienky; šperky; šperkovnice; dámske šperky; prívesky (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); medailóniky (klenotnícke výrobky); drahé kamene; náramky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); šperky obsahujúce diamanty; šperky vyrobené zo striebra; šperky vyrobené zo zlata; šperky zo vzácnych kovov.
35 - Veľkoobchodné služby so šperkami; maloobchodné služby so šperkami.
37 - Opravy hodín a hodiniek; údržba hodín a hodiniek; leštenie šperkov; opätovné osádzanie šperkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Hodinárstvo Mišura 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mišura Peter; Chemická 1030/9, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 2537-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2537-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 21.10.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2537-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku