Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2536-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247401 
(151)  Dátum zápisu  24.05.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2536-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; reklama; marketingový prieskum; marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama).
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; čistenie vozidiel.
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; dovoz, doprava; turistické prehliadky (doprava); parkovanie automobilov (služby); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; doprava, preprava; organizovanie zájazdov; osobná doprava; taxislužba; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; prenájom pretekárskych vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.03, 26.04.09, 24.07.23, 24.07.11, 27.05.05, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie