Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2526-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2526-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Doprava; organizovanie ciest.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 18.05.08, 01.15.11, 26.02.16, 26.07.19, 25.12.01, 26.11.05, 26.11.11, 27.05.19, 26.13.99, 29.01.14, 29.01.08, 29.01.04, 29.01.02, 29.01.01, 01.03.02, 01.15.14 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrá, žltá, oranžová, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Travelco s.r.o.; Oščadnica 1076, 023 01 Oščadnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
 
POZ 2526-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2526-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.11.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.04.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 07.04.2020 Typ Doručené
6b Sprievodný list 07.04.2020 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 07.04.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 07.04.2020 Typ Doručené
7b Plná moc 07.04.2020 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.04.2020 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2526-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku