Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2525-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2525-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince.
41 - Herne s hracími automatmi (služby); hazardné hry (herne); nočné kluby (zábava). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.07, 26.02.12, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.03, 27.05.02, 01.01.02, 01.01.20, 01.01.99, 26.04.06, 21.03.25, 29.01.15, 26.02.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  CMYK červená 0,100,100,0sivá 0,0,0,30 žltá 7,0,94,0 zelená 82,7,100,0 čierna 0,0,0,100 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W-matic, s.r.o.; Murgašova 90/5, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Daniela Martinková, advokátka; Pri cintoríne 5A, 920 01 Hlohovec 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2525-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2525-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2019 Typ Platba
POZ 2525-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku