Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2519-2016
(111)  Trademark Number  245511 
(151)  Registration Date  18.08.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2519-2016 
(220)  Application Date  29.11.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2017 
(450)  Publication of Registration Date  03.10.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Cloudové servery; monitorovací softvér cloudovej siete; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológii prostredníctvom internetu (cloud computing).
42 - Poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie virtuálnych počítačových prostredí prostredníctvom cloud computingu; poskytovanie virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom cloud computingu; poradenstvo v oblasti cloud computingových sietí a aplikácií; programovanie operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computenngových sietí; prenájom operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre prístup a používanie výpočtových cloud computingových sietí; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre prístup a používanie cloud computeringových sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  22.03.05, 26.11.97, 26.11.12, 27.05.22, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  odtiene modrej 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Groch Marek; Veľká 1415/70, 925 23 Jelka; SK 
(740)  Attorney(s)  JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o.; Štúrova 3, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.11.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 5/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2017 10/2017 FG3M
 
POZ 2519-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2016 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2519-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.11.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 29.11.2016 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 29.11.2016 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.12.2016 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2016 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.2017 Type Sent document
výsledok rešerše 27.02.2017 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 22.03.2017 Type Delivered
Plná moc 22.03.2017 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 05.04.2017 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.09.2017 Type Sent document
POZ 2519-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku