Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2513-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2513-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 22, 25, 32, 34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na čistenie zubov. esenciálne oleje. oleje na kozmetické použitie. oleje na toaletné použitie. kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť. fytokozmetické prípravky. bylinkové výťažky na kozmetické použitie.
05 - Farmaceutické prípravky. tinktúry (farmaceuticképrípravky). oleje na lekárske použitie. roztoky na farmaceutické použitie. tekuté masti (linimenty). žuvačky na lekárske použitie. masti na lekárske použitie. tinktúry na lekárske použitie. séra. masti na farmaceutické použitie. farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky. posilňujúce prípravky (toniká). rastlinné výťažky na farmaceutické použitie. farmaceutické prípravky. fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie. bylinkové výťažky na lekárske použitie. výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie. liečivé prípravky na čistenie zubov. mydlá s liečivými účinkami.
22 - Konope.
25 - Svetre. Odevy. Oblečenie. Pokrývky hlavy.
32 - Nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
34 - Aromatické prísady do tabaku (okrem esenciálnych olejov); aromatické prísady do náplní elektronických cigariet (okrem esenciálnych olejov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ATHMO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATHMO.LAB s.r.o.; Lidická 19, 602 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2513-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2513-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.10.2021 Typ Doručené
3 rozhodnutie o zastavení konania 29.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2513-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku