Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 251-2021
(111)  Trademark Number  255234 
(151)  Registration Date  28.05.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  28.05.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  251-2021 
(220)  Application Date  27.01.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.02.2021 
(450)  Publication of Registration Date  09.06.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo; pivové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Jozef II. 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  OIL JPM, s.r.o.; Hodonínska cesta 1, 908 51 Holíč 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Milošovič Vojtech, JUDr.; Hoštáky 466/24, Blatné; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.01.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.02.2021 4/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.06.2021 11/2021 FG3M
 
POZ 251-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.01.2021 96,00 EUR
Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 08.07.2022 50,00 EUR
Kaucia 19.07.2022 100,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 251-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.01.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.01.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.01.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.02.2021 Type Payment
výsledok rešerše 04.02.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 05.02.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.06.2021 Type Sent document
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 24.06.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 24.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Type Sent document
vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 12.07.2022 Type Sent document
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.07.2022 Type Sent document
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 22.07.2022 Type Sent document
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 21.09.2022 Type Delivered
Odôvodnenie podania 21.09.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Type Delivered
Plná moc 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 21.09.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Type Delivered
Plná moc 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.09.2022 Type Delivered
Podanie inde neuvedené 23.09.2022 Type Delivered
zaslanie vyjadrenia protistrany 26.09.2022 Type Sent document
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 26.10.2022 Type Delivered
POZ 251-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku