Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2498-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2498-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 21, 25, 28, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Proteíny na výrobu výživových doplnkov.
05 - Vitamínové prípravky; liečivé čaje; liečivé nápoje; tabletky na chudnutie; antioxidačné tabletky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie.
21 - Sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); ozdobné sklenené gule; fľaše; šejkre; sklené nádoby; kozmetické pomôcky; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; potreby pre domácnosť; pokladničky.
25 - Čiapky; ponožky; odevy; nohavice; cyklistické oblečenie; legíny; športové tričká, dresy; topánky na šport; športová obuv; telocvičné úbory; tričká; legínsy; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; trikoty (cvičebné úbory).
28 - Boxerské rukavice; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov; vzpieračské činky; modely automobilov; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; gymnastické zariadenia; štartovacie bloky (športové potreby); opasky pre vzpieračov (športové potreby); boxovacie vrecia; činky; opasky na úpravu pásu cvičením.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); cukríky; káva; čokoláda; kávové nápoje; čajové nápoje; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; cereálne tyčinky; ovocné cukrovinky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MuscleGuru 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Diškant Michal, Ing.; Bukureštská 2510/7, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Marják, Ferenci & Partners s.r.o.; Tajovského 17, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2498-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2498-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.11.2020 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 03.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 03.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.11.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.12.2020 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 01.03.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.04.2021 Typ Interné listy
POZ 2498-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku