Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2496-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252194 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2496-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 14 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Badiánová esencia; bergamotový olej; esenciálne oleje z cédrového dreva; citrónové esenciálne oleje; levanduľová voda; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; levanduľový olej; voňavkárske oleje; ružový olej; oleje na toaletné použitie; mätové výťažky (esenciálne oleje); voňavkárske výrobky; aromatické látky (esenciálne oleje); voňavé zmesi (potpourris); cedrátové esenciálne oleje.
04 - Včelí vosk; vosky (surovina); parafín; parfumované sviečky; včelí vosk na výrobu kozmetických prípravkov.
14 - Prívesky (klenotnícke výrobky); amulety (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; klenotnícke výrobky; medailóny (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EsenCit 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hricová Zuzana; Tatranská 393/8, 052 01 Spišské Tomášovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.; Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2496-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2496-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 05.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
4 Žiadosť o opravu 21.11.2019 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 25.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2496-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku