Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2496-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2496-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 14 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Badiánová esencia; bergamotový olej; esenciálne oleje z cédrového dreva; citrónové esenciálne oleje; levanduľová voda; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; levanduľový olej; voňavkárske oleje; ružový olej; oleje na toaletné použitie; mätové výťažky (esenciálne oleje); voňavkárske výrobky; aromatické látky (esenciálne oleje); voňavé zmesi (potpourris); cedrátové esenciálne oleje.
04 - Včelí vosk; vosky (surovina); parafín; parfumované sviečky; včelí vosk na výrobu kozmetických; prípravkov.
14 - Prívesky (klenotnícke výrobky); amulety (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; klenotnícke výrobky; medailóny (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EsenCit 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hricová Zuzana; Tatranská 393/8, 052 01 Spišské Tomášovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2496-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2496-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2019 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 05.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
POZ 2496-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku