Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2491-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252191 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2491-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; hygienické výrobky na lekárske použitie; výživové doplnky; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné prípravky; liečivé prípravky na zuby; sirupy na farmaceutické použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; potravinové doplnky používané ako denné potravinové doplnky vo forme instantnej potravy alebo oddelených zmesí, pozostávajúce z práškového mlieka alebo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín, tiež s doplnkom vitamínov a minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru na lekárske použitie; výživové doplnky používané ako denné potravinové doplnky vo forme instantnej potravy alebo oddelených zmesí, pozostávajúce z práškového mlieka alebo živočíšnych alebo rastlinných bielkovín, tiež s doplnkom vitamínov alebo minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru; proteínové výživové doplnky; diétne potraviny vo forme koncentrátov na lekárske použitie.
44 - Lekárske a zdravotnícke služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.17, 01.03.15, 05.03.13, 26.01.16, 01.03.01, 26.01.19, 26.02.15, 26.02.05, 27.01.12, 29.01.15, 26.03.06, 26.03.04, 26.03.15, 26.03.16, 25.05.05 
(540) Vyjadrenie