Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2479-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245503 
(151)  Dátum zápisu  18.08.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2479-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.10.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 12, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Svietidlá na bicykle.
12 - Bicyklové stojany (súčasti bicyklov); smerovky na bicykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bicyklové reťaze; riadidlá na bicykle; plášte na bicyklové kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové brzdy; ráfiky bicyklových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové motory; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyklové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové zvončeky; chrániče odevov na bicykle; bicyklové duše; bicyklové rámy; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; galusky na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle; zvončeky na bicykle.
28 - Stacionárne tréningové bicykle. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.01, 06.01.04, 26.04.24, 26.04.16, 26.04.19, 27.05.12, 27.05.24, 29.01.08, 29.01.06, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Doroš Lukáš; Mirka Nešpora č. 4883/35, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 05/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2017 10/2017 FG3M
 
POZ 2479-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2479-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.11.2016 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.12.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2016 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.02.2017 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 24.02.2017 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 11.04.2017 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.04.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.09.2017 Typ Odoslané
9 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 03.10.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
9b Osvedčovacia doložka 03.10.2019 Typ Doručené
9c Plná moc 03.10.2019 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 03.10.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
11 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
12 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 24.10.2019 Typ Platba
13 41 Poplatok - kaucia 24.10.2019 Typ Platba
14 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 07.11.2019 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 20.12.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 20.12.2019 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 20.12.2019 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 20.12.2019 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 20.12.2019 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 20.12.2019 Typ Doručené
15f Príloha inde neuvedená 20.12.2019 Typ Doručené
16 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 03.01.2020 Typ Odoslané
17 výzva na doplnenie identifikátora osoby 03.01.2020 Typ Odoslané
18 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 07.03.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 07.03.2020 Typ Doručené
18b Osvedčovacia doložka 07.03.2020 Typ Doručené
18c Plná moc 07.03.2020 Typ Doručené
18d Osvedčovacia doložka 07.03.2020 Typ Doručené
18e Príloha inde neuvedená 07.03.2020 Typ Doručené
18f Osvedčovacia doložka 07.03.2020 Typ Doručené
18g Príloha inde neuvedená 07.03.2020 Typ Doručené
18h Osvedčovacia doložka 07.03.2020 Typ Doručené
18i Príloha inde neuvedená 07.03.2020 Typ Doručené
18j Príloha inde neuvedená 07.03.2020 Typ Doručené
18k Príloha inde neuvedená 07.03.2020 Typ Doručené
19 zaslanie vyjadrenia protistrany 31.03.2020 Typ Odoslané
20 Oznámenie inde neuvedené 24.05.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 24.05.2020 Typ Doručené
20b Osvedčovacia doložka 24.05.2020 Typ Doručené
20c Plná moc 24.05.2020 Typ Doručené
21 Oznámenie inde neuvedené 29.05.2020 Typ Doručené
21a Osvedčovacia doložka 29.05.2020 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 29.05.2020 Typ Doručené
22 zaslanie vyjadrenia protistrany 04.06.2020 Typ Odoslané
POZ 2479-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku