Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2472-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252157 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2472-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 19, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farbivá na reštaurovanie nábytku naplnené do fixiek; konzervačné oleje na drevo; žlté drevo (farbivo); nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; konzervačné prípravky na drevo; riedidlá na farby; riedidlá na laky; kreozot na konzervovanie dreva; karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); farbiarske drevo; výťažky z farebných driev.
19 - Drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); drevo (polotovar); spracované drevo; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); stupne schodov (nekovové); lišty (nekovové); parkety (parketové podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); tvárne drevo; okenice (nekovové); ploty (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); dverové prahy (nekovové); dlažby (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); schodiská (nekovové); drevené podlahové dosky.
20 - Lavičky (nábytok); kolísky; police na knihy; drevené kostry postelí; kancelársky nábytok; nábytok; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; kozubové zásteny (nábytok); stoličky; chaise longue (typ čalúneného kresla); hlavové opierky (časti nábytku); vešiaky na odevy; kreslá; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; matrace; servírovacie stolíky; stolárske umelecké výrobky; stoly pod písacie stroje; postele; pracovné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci nábytok); stojany na kvety (nábytok); nekovové posteľové vybavenie; kovový nábytok; ratan; skrinky s umývadlom (nábytok); stojany na vešanie kabátov; nekovové schody; drevené časti nábytku; vankúše; stolové dosky; dvierka na nábytok; nábytkové police; sofy; pohovky; rámy postelí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; police; zrkadlá; trojnožky (nábytok); vitríny (nábytok); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; nekovové debny; nekovové truhlice; pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; taburetky; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; drevené, voskové, sadrové alebo plastové sošky; vozíky (nábytok); skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; stolíky pod počítače; interiérové rolety (nábytok); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; police (nábytok); nekovové uholníky na nábytok; pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; detské postieľky; nohy na nábytok; nožičky na nábytok; šatníky; taburety; prenosné stolíky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DUBU 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Proagent, s.r.o.; Topoľčianska 9/15, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Gašparovič Róbert; Martinčekova 24, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2472-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2472-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 13.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 13.11.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2472-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2019 Gašparovič Róbert
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku