Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2471-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2471-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 19, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farbivá na reštaurovanie nábytku naplnené do fixiek; konzervačné oleje na drevo; žlté drevo (farbivo); nátery na drevo (farby); moridlá na drevo; farby na drevo; konzervačné prípravky na drevo; riedidlá na farby; riedidlá na laky; kreozot na konzervovanie dreva; karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); farbiarske drevo; výťažky z farebných driev.
19 - Drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); drevo (polotovar); spracované drevo; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; okná (nekovové); dvere (nekovové); stupne schodov (nekovové); lišty (nekovové); parkety (parketové podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); tvárne drevo; okenice (nekovové); ploty (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); dverové prahy (nekovové); dlažby (nekovové); dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); schodiská (nekovové); drevené podlahové dosky.
20 - Lavičky (nábytok); kolísky; police na knihy; drevené kostry postelí; kancelársky nábytok; nábytok; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; kozubové zásteny (nábytok); stoličky; chaise longue (typ čalúneného kresla); hlavové opierky (časti nábytku); vešiaky na odevy; kreslá; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; stoly; matrace; servírovacie stolíky; stolárske umelecké výrobky; stoly pod písacie stroje; postele; pracovné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci nábytok); stojany na kvety (nábytok); nekovové posteľové vybavenie; kovový nábytok; ratan; skrinky s umývadlom (nábytok); stojany na vešanie kabátov; nekovové schody; drevené časti nábytku; vankúše; stolové dosky; dvierka na nábytok; nábytkové police; sofy; pohovky; rámy postelí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; police; zrkadlá; trojnožky (nábytok); vitríny (nábytok); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; nekovové debny; nekovové truhlice; pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; rámy na obrazy; taburetky; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; drevené, voskové, sadrové alebo plastové sošky; vozíky (nábytok); skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; stolíky pod počítače; interiérové rolety (nábytok); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; police (nábytok); nekovové uholníky na nábytok; pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; detské postieľky; nohy na nábytok; nožičky na nábytok; šatníky; taburety; prenosné stolíky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.07, 26.03.07, 26.02.05, 09.07.05, 02.01.97 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Proagent, s.r.o.; Topoľčianska 9/15, 949 01 Nitra 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2471-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2471-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 31.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.11.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
3a Osvedčovacia doložka 07.11.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
POZ 2471-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku