Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2471-2001
(111)  Trademark Number  200859 
(151)  Registration Date  11.11.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.08.2021 
(210)  Application Number  2471-2001 
(220)  Application Date  16.08.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2002 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 05, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemikálie a chemické produkty; chemické produkty na použitie v priemysle a vede; činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); enzýmy; diagnostické prípravky.
05 - Farmaceutické, medicinálne, terapeutické a zverolekárske prípravky a látky; diagnostické činidlá; enzýmy; chemikálie a chemické prípravky na použitie vo farmácii, zdravotníctve a zverolekárstve; kultivované ľudské bunky.
42 - Zdravotnícke služby patriace do triedy 42. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  GENZYME 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.08.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2007 04/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 2471-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2471-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 16.08.2001 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.08.2001 Type Delivered
2a Plná moc 22.08.2001 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2001 Type Payment
4 výsledok rešerše 23.05.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.05.2002 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2007 Type Delivered
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2007 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Type Sent document
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2011 Type Payment
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.04.2011 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.03.2019 Type Delivered
13a Plná moc 04.03.2019 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2019 Type Sent document
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.12.2020 Type Delivered
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Type Delivered
16a Plná moc 04.05.2021 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2021 Type Sent document
19 všeobecný referátnik 26.05.2021 Type Sent document
20 Odpoveď na správu úradu 26.05.2021 Type Delivered
POZ 2471-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2007 GENZYME CORPORATION GENZYME CORPORATION
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2019 Genzyme Corporation GENZYME CORPORATION
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.05.2021 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku