Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 247-2011
(111)  Trademark Number  230269 
(151)  Registration Date  18.07.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  247-2011 
(220)  Application Date  17.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.04.2011 
(450)  Publication of Registration Date  05.09.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, marketingové štúdie, prieskum trhu, reklama, reklamné agentúry, vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné informácie, finančný lízing, prenájom nehnuteľnosti, realitné kancelárie, sprostredkovanie/maklérstvo.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, prevádzkovanie športových zariadení, služby športovísk, rezervácia vstupeniek. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HC winLand 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  winLand s.r.o.; Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  17.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 247-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 247-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.02.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 03.03.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.06.2020 Type Delivered
POZ 247-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku