Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 246-2011
(111)  Trademark Number  230734 
(151)  Registration Date  13.10.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  246-2011 
(220)  Application Date  17.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.07.2011 
(450)  Publication of Registration Date  05.12.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  16 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; toaletný papier, papierové vreckovky, papierové obrúsky, papierové utierky, knihárske výrobky, papiernický tovar. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  AVALON QUALITY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SLAVIAPAPER s.r.o.; K. Surdoku 8484, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  17.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.07.2011 07/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.12.2011 12/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 246-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 246-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.02.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.03.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.03.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.03.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.03.2011 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 13.04.2011 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 20.04.2011 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2011 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2011 Type Sent document
10 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 25.11.2016 Type Delivered
11 všeobecný referátnik 07.12.2016 Type Sent document
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.06.2020 Type Delivered
POZ 246-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku