Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2448-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2448-2021 
(220)  Application Date  24.09.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 40, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Predvádzanie tovaru, reklama, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, tvorba reklamných filmov.
40 - Spracovanie kinematografických filmov.
41 - Distribúcia filmov, premietanie kinematografických filmov, fotografovanie, hudobná tvorba, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba), režírovanie filmov (okrem reklamných), tvorba videozáznamov na podujatiach, služby zvukových technikov na podujatiach, vyučovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.01.15, 01.01.14, 27.05.19, 27.05.15, 26.04.09, 29.01.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zlatá, černá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Větrovský Petr; Polní 211, 262 12 Obořiště; CZ 
(740)  Attorney(s)  Mgr. Michal Smečka, advokát; Badeniho 291/3, 160 00 Praha; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2448-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2448-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.09.2021 Type Delivered
1a Plná moc 24.09.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 24.09.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 24.09.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.10.2021 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 25.10.2021 Type Delivered
2b Plná moc 25.10.2021 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 25.10.2021 Type Delivered
4 rozhodnutie o zastavení konania 30.11.2021 Type Sent document
POZ 2448-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku