Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2446-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2446-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 36, 40, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Textílie pre odevný priemysel.
25 - Odevy, obleky, konfekcie, kostýmy.
36 - Prenájom nehnuteľností.
40 - Dámske krajčírstvo, šitie, krajčírstvo úprava textílie.
41 - Prenájom dekorácií a kostýmov na predstavenia; plánovanie a organizovanie večierkou, eventou; fotografovanie; prenájom dekoráciíí, mobiliáru a kostýmov.;
42 - Módne návrhárstvo.
44 - Služby vizážistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ELOO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELoo!, s.r.o.; Námestie Biely kríž 4, 831 02 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapustová Ľubica; Mamateyova 26, 851 04 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2446-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2446-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.10.2019 Typ Odoslané
POZ 2446-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku