Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 24365
(111)  Číslo ochrannej známky  154680 
(151)  Dátum zápisu  24.05.1961 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  24365 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.1961 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické spínače. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TE Connectivity Services GmbH; Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 10.07.2001 07/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.06.2011 06/2011 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 02/2020 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 24365
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 24365
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.10.1994 Typ Doručené
2 Doklad o prevode 21.10.1994 Typ Doručené
3 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.10.1994 Typ Doručené
4 Doklad o prevode 21.10.1994 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.1994 Typ Platba
6 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.1994 Typ Platba
7 Plná moc 02.02.1995 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.11.1995 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.02.1996 Typ Doručené
10 F0001 Popl. za lehotu 19.02.1996 Typ Platba
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.04.1996 Typ Doručené
12 F0001 Popl. za lehotu 16.07.1996 Typ Platba
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.08.1996 Typ Doručené
14 F0001 Popl. za lehotu 30.08.1996 Typ Platba
15 Doklad o podniku/podnikateľovi 11.09.1996 Typ Doručené
16 pokyn na zápis prevodu 03.07.1997 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis prevodu 03.07.1997 Typ Interné listy
18 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.1997 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.03.2001 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.03.2001 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2001 Typ Odoslané
22 Plná moc 29.05.2001 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2011 Typ Platba
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2011 Typ Doručené
25a Doklad 30.03.2011 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.03.2011 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis prevodu 24.10.2019 Typ Doručené
28a Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
28b Doklad o prevode 24.10.2019 Typ Doručené
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2019 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 27.12.2019 Typ Odoslané
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.08.2020 Typ Doručené
32 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.09.2021 Typ Doručené
33 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2021 Typ Doručené
33a Doklad o prechode 10.09.2021 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis prevodu 10.09.2021 Typ Doručené
34a Doklad o prevode 10.09.2021 Typ Doručené
34b Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
35 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2021 Typ Platba
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2021 Typ Platba
37 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
37a Doklad o prechode 17.09.2021 Typ Doručené
37b Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
38 Doplnenie materiálov 20.09.2021 Typ Doručené
38a Plná moc 20.09.2021 Typ Doručené
39 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.09.2021 Typ Odoslané
40 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 24.09.2021 Typ Platba
41 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 24365
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa AMP Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey
AMP Investments, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.04.2011 The Whitaker LLC The Whitaker Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Prevod majiteľa 20.12.2019 Tyco Electronics Services GmbH The Whitaker LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.12.2019 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
4 Prevod majiteľa 29.09.2021 Tyco Electronics Finance Alpha GmbH Tyco Electronics Services GmbH
5 Prevod majiteľa 29.09.2021 TE Connectivity Services GmbH Tyco Electronics Finance Alpha GmbH
6 Zápis alebo zmena zástupcu 29.09.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku