Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2435-2017
(111)  Trademark Number  247388 
(151)  Registration Date  24.05.2018 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2435-2017 
(220)  Application Date  12.10.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.02.2018 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2018 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; limonády; sódová voda (sifón); prípravky na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Dobrý sirup do mléka od Dobré vody 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.10.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2018 02/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2018 07/2018 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 2435-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2435-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.10.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2017 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.11.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Type Delivered
5a Plná moc 22.12.2017 Type Delivered
6 výsledok rešerše 08.01.2018 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.01.2018 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.06.2018 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis prechodu 08.10.2021 Type Delivered
9a Výpis z obchodného registra 08.10.2021 Type Delivered
9b Výpis z obchodného registra 08.10.2021 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku 18.10.2021 Type Sent document
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2021 Type Payment
12 Doplnenie materiálov 12.11.2021 Type Delivered
12a Plná moc 12.11.2021 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2021 Type Sent document
POZ 2435-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 15.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Poděbradka, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku