Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2427-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2427-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Sušienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; zákusky, koláče; čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné pukance; smotanové zmrzliny; palacinky; perníky, medovníky; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové pusinky (jemné pečivo); chlieb; med; plnené koláče; pudingy; pralinky; torty; zmrzliny; jemné pečivárske výrobky; ľadový čaj; čajové nápoje; knedle.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; vody (nápoje); limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sýtené vody; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); informácie a poradenstvo pri príprave jedál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.12, 27.05.03, 08.01.19, 27.05.17, 29.01.07, 26.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vanková Babicová Jana; Vinohradnícka 799/38, 990 01 Veľký Krtíš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2427-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2427-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
POZ 2427-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku