Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2412-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252235 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2412-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Liehoviny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.05.03, 26.01.05, 26.01.14, 26.01.19, 26.02.24, 27.05.24, 02.01.03, 24.09.01, 27.05.13, 27.05.15, 25.01.95, 25.01.99, 26.05.02, 26.05.06, 26.05.22, 07.01.06, 26.11.08, 29.01.12, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie