Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2408-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2408-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.11.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Textílie imitujúce kožušiny; textílie; textilné klobúkové podšívky; krepón (jemná hodvábna tkanina); hodvábne tkaniny na tlačové vzory; umelý hodváb (textílie); hodvábne textílie.
25 - Obuv; pančuchy; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky;vysoká obuv; goliere (časti odevov); krátke kabátiky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); opasky;rúcha, ornáty; podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; kožušinové štóly; cylindre (klobúky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky;galoše; vesty;kabáty; sukne;oblečenie pre bábätká; manžety; peleríny; kožušinové kabáty; šaty; zvrchníky; podpätky na obuv; saká; závoje; topánky; podpätky; čelenky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; vreckovky do saka; nohavicové sukne; šatové sukne; členkové topánky.
45 - Požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov; svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; individuálne módne poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.15, 27.05.19, 27.05.17, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bulko Marián; Nad lomom 5102/32, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  advocatius s.r.o.; P.O.Box 69, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2019 04/2019 BA3M
 
POZ 2408-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2408-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.11.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.11.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.11.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.02.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 11.02.2019 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 13.02.2019 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2019 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.07.2019 Typ Doručené
8a Plná moc 02.07.2019 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.07.2019 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.07.2019 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 02.08.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 02.08.2019 Typ Doručené
12 Vyjadrenie k námietkam 20.09.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 20.09.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 31.10.2019 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 06.11.2019 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 07.05.2020 Typ Odoslané
16 Podanie rozkladu 11.06.2020 Typ Doručené
17 Podanie rozkladu 11.06.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
17c Sprievodný list 11.06.2020 Typ Doručené
18 Podanie rozkladu 11.06.2020 Typ Doručené
18a Sprievodný list 11.06.2020 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
POZ 2408-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku