Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2402-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244925 
(151)  Dátum zápisu  02.05.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2402-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.11.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 11, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Hriadeľové spojky (stroje); prístroje na čistenie acetylénu; oceliarske konvertory; dávkovače lepiacej pásky (stroje); prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií; vzdušné kondenzátory; miešadlá (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske elevátory; vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; výčapné zariadenia (na pivo); triediace stroje; cestné valce; plniče karburátorov; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily (časti strojov); hriadele strojov; kľukové hriadele; prevodové hriadele, nie do pozemných vozidiel; výťahy; zdvihadlá, elevátory; miešačky; samomazacie ložiská; pluhy; letecké motory; stroje na pačokovanie; mazacie krúžky (časti strojov); piestne krúžky; dynamové zberné kefy; samohybné zametacie stroje; podstavce pod píly (časti strojov); pásy na dopravníky; pásové dopravníky; maselnice; bubny (časti strojov); skrine (klietky, schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) strojov; mláťačky; trepacie, vyklepávacie stroje; betónové miešačky (stroje); stroje na výrobu masla; bicyklové dynamá; strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; stroje na výrobu bitúmenov; žacie stroje; viazacie stroje, samoviazače; cievky do tkáčskych strojov; drevoobrábacie stroje; prístroje na sýtenie nápojov; pletiarske stroje; stroje na zber a lisovanie sena; zachytávače a zberače blata (stroje); žeraviace sviečky do dieselových motorov; závitorezy (stroje); premývacie stroje; plničky fliaš; umývačky fliaš; stroje na varenie piva; bubny do vyšívacích strojov; kefy (časti strojov); buldozéry; mechanické lopatové nakladače; dlabačky (stroje); zvislé vratidlá sústruhov; automatické kotvy pre námorníctvo; hnacie remene strojov; kryty (časti strojov); sádzacie stroje; vstrekovače motorových palív; karburátory; výstelky textilných čuchriacich strojov; nože (časti strojov); kazety na tlačiarenské matrice; sitá na škvaru (stroje); odstredivky na mlieko; žmýkačky; mastenice (časti strojov); centrifúgy, odstredivky (stroje); odstredivé mlyny; odstredivé čerpadlá; stroje na lúpanie obilia; frézovačky (stroje); ložiskové telesá (stroje); montážne závesy (časti strojov); uhlíkové kefy; banské stroje na dobývanie uhlia; nákladné výťahy; nakladacie rampy; bežce pletacích strojov; jazdce pletacích strojov; sústruhy (obrábacie stroje); kladkostroje; radlice; armatúry parných kotlov; lisy na hrozno; stroje na priemyselnú výrobu cigariet; ohýbačky (stroje); elektrické nožnice na plech; elektrické nožnice; strojové sekáče; spätné ventily, klapky (časti strojov); kalolisy; stroje na odstraňovanie vodného kameňa parných kotlov; pedálové ovládače šijacích strojov; sádzacie stroje na fotosadzbu; kompresory; turbokompresory; parné kondenzátory (časti strojov); kondenzačné zariadenia; remenice (časti strojov); spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); stroje na pletenie povrazov; písmolejárske stroje; strihacie stroje; rezacie stroje; generátory prúdu (zdroje prúdu); vŕtacie hlavy (časti strojov); remene dynama; remene elevátorov; zošívacie stroje; vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom; ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); elektrické nože; hrebeňové zdvíhadlá; preosievacie zariadenia; zdviháky (stroje); stroje na spracovanie kože; hlavy valcov (časti motorov); kypriče (stroje); valce strojov; tlačiarenské valce; valce do valcovacích stolíc; separátory, odlučovače; priemyselné triediace stroje; mechanické výsypky; rezacie stroje; odvzdušňovače napájacej vody; pluhy na odstraňovanie mačín; odmasťovacie zariadenia (stroje); štartéry motorov; stroje na výrobu čipky; odlučovače oleja z pary; dezintegrátory; redukčné ventily (časti strojov); mechanické navíjacie zariadenia; stroje na brúsenie kože; odvodňovacie stroje; zarovnávacie stroje; dynamá; rozprašovače odpadových vôd; prístroje na sýtenie vody; stroje na výrobu minerálnej vody; vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); miazdrovacie stroje; stroje na rezanie vnútorných závitov; odstopkovávacie stroje; obilné triediče; ejektory, prúdové čerpadlá; generátory elektriny; zdvíhacie prístroje; hrotovačky; spojky nie do pozemných vozidiel; farbiace zariadenia tlačiarenských strojov; dávkovače (časti strojov); baliace stroje; eskalátory (pohyblivé schody); čerpadlá (časti strojov a motorov); pečiatkovacie stroje; lisovacie zápustkové stroje; etiketovacie stroje; stroje na ťahanie kovov; rýpadlá; banské prepravníky; obracače sena (stroje); sitá (stroje alebo ich časti); nože do kosačiek; čepele (časti strojov); spriadacie stroje; kolovraty; filtrovacie stroje; dokončovacie stroje (finišéry); upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov); lisy na krmivo; taviace stroje; piesty valcov; upchávky (časti strojov); zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; kosačky na trávniky (stroje); asfaltovacie stroje; zariadenia na čistenie, nakladanie a prepravu obilia; mastenice (časti strojov); pumpy na mazanie; razidlá (stroje); rytecké stroje; žliabkovačka, drážkovačka (strojové náradie); vodiace zariadenia (časti strojov); rezačky slamy, sečkovice; mäsové mlynčeky (stroje); mechanizmy pletacích strojov; brány (poľnohospodárske náradie); rozprašovače (stroje); hydraulické turbíny; tlačiarenské stroje na tlačenie na plech; tlačiarenské dosky; tlačiarenské stroje; polygrafické lisy; tlačiarenské valce (časti tlačiarenských strojov); mliekarské stroje; rezačky na slamu, sečkovice; nitelnice tkáčskych strojov; nástrojové brúsky, ostričky (stroje); pílové listy (časti strojov); držiaky listov píly (časti strojov); valcovne; kyslíkové rezacie horáky (stroje); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); umývačky riadu; pracie a premývacie zariadenia; práčky bielizne; zariadenia na umývanie automobilov; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; zdvíhacie zariadenia; žmýkačky na bielizeň; leštičky (textilné stroje); hnacie motory (nie do pozemných vozidiel); parné stroje; obrábacie stroje; zapaľovacie induktory; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); tlačiarenské posúvače papiera; kladivá (časti strojov); buchary; pneumatické kladivá; pákové buchary; nakladacie výložníky; reaktívne (propulzné) mechanizmy (nie do pozemných vozidiel); prevody, nie do pozemných vozidiel; regulátory (časti strojov); stroje na spracovanie tabaku; elektrické kuchynské drviče; membrány čerpadiel; kovoobrábacie stroje; tkáčske stavy, krosná; dopriadacie stroje; mlynské kamene; drviace stroje; banské vrtáky; stroje na spracovanie rudy; obilné mlyny (stroje); mixéry (stroje); žacie hrsťovače; žacie hrsťovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovacie a mláťacie stroje; zdvíhače vozňov; reaktívne motory, nie do pozemných vozidiel; katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; odlievacie formy (časti strojov); mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; formovacie, profilovacie stroje; voľnobežky (nie do pozemných vozidiel); člnky (časti strojov); stroje a prístroje na čistenie (elektrické); odsávacie stroje na priemyselné použitie; obšívacie stroje; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti strojov); držiaky nástrojov (časti strojov); elektrické otvárače na konzervy; krájače na chlieb (stroje); ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodových hriadeľov; stroje na výrobu papiera; mangle, žehliace stroje; papierenské stroje; baliace stroje; stroje na miesenie; stroje na výrobu cestovín; maliarske stroje; maliarske striekacie pištole; vŕtacie stroje; elektrické ručné vŕtačky; stroje na opracovanie kameňa; piesty (časti strojov alebo motorov); polygrafické lisy; pneumatické dopravníky; dierkovače do dierkovacích strojov; dierovače, dierkovacie stroje; mlynčeky na korenie (nie ručné); elektrické stroje a prístroje na leštenie; čerpadlá, pumpy (stroje); vzduchové kompresory (zariadenia garáží); čerpadlá do vykurovacích zariadení; vývevy (stroje); mostové žeriavy; adhézne remene na kladky; elektromechanické stroje na výrobu nápojov; lisy (priemyselné stroje); redukčné ventily (časti strojov); výtlačné ventily (časti strojov); pudlovacie stroje; odvádzače kondenzátu; hobľovačky; stroje na ukladanie koľajníc; hrable hrabacích strojov; hrabacie stroje (hrabačky); ratinovacie stroje; brúsky (stroje); zariadenia a stroje pre knihársky priemysel; žehliace stroje; stroje na plátanie textílií; pružiny (časti strojov); elektrické zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet; nitovacie stroje; ventily (časti strojov a motorov); rotačné tlačiarenské stroje; súkolesia (časti strojov); kolesá (časti strojov); zotrvačníky (stroje); valčekové ložiská; ihličkové ložiská; krúžky guľkových ložísk; cestné stroje; píly (stroje); banské stroje; remene motorov; plečky (stroje); satinovacie stroje; stroje na výrobu salám, párkov a klobás; zatavovacie stroje na priemyselné použitie; sejacie stroje; elektrické zváračky (stroje); dúchadlá (časti strojov); kováčske mechy; obuvnícke kopytá (časti strojov); plniace stroje; statory (časti strojov); stereotypové tlačiarenské stroje; stroje na výrobu cukru; prehrievače; plniace dúchadlá; stoly alebo upínacie dosky na stroje; ochranné kryty (časti strojov); farbiace stroje; textilné čuchriace stroje; klzné podstavce (časti strojov); ložiskové čapy (časti strojov); dojacie stroje; odsávačky dojacích strojov; prevody strojov; pneumatické zariadenia na potrubnú dopravu; dopravníky (stroje); pletiarske stroje; navijaky; turbíny (nie do pozemných vozidiel); mechanické navijaky na navíjanie hadíc; príklopy (časti tlačiarenských lisov); polygrafické stroje; vejačky; motory do vznášadiel; ventilátory motorov; stroje na opracovanie skla; stroje na výstavbu železníc; vulkanizačné prístroje; spriahadlá (nie na pozemné vozidlá); aeronautické motory; nástrojové brúsky; poľnohospodárske náradie okrem ručného; brúsne kamene (časti strojov); pivové čerpadlá; motory na stlačený vzduch; kompresory (stroje); čerpadlá na stlačený vzduch; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská strojov; vyorávače (stroje); odsávače (stroje); šetriče paliva do motorov; lodné motory; motory na člny; elektrické šľahače; baranidlá (stroje); brzdové obloženia (nie na vozidlá); brzdové čeľuste (nie na vozidlá); cievky (časti strojov); prevodové skrine (nie na pozemné vozidlá); stroje na zátkovanie fliaš; stroje na uzatváranie fliaš; stroje na plombovanie, pečatenie fliaš; elektrické kefy (časti strojov); drviče odpadu (stroje); kávové mlynčeky okrem ručných; plamenice rušňových kotlov; stroje na zemné práce, exkavátory; stroje na lisovanie odpadu; skartovacie stroje na priemyselné použitie; hrnčiarske kruhy; automatické manipulátory (stroje); roboty (stroje); elektromechanické stroje na prípravu pokrmov; vložky do filtračných zariadení; hnacie reťaze (nie na pozemné vozidlá); torzné dynamá (nie na pozemné vozidlá); torzné dynamá (nie na pozemné vozidlá); prevodové reťaze (nie na pozemné vozidlá); vrtákové skľučovadlá (časti strojov); parné generátory alebo kotly (stroje); napájacie zariadenia do rušňových motorov; nožnice na strihanie srsti zvierat (stroje); motory (nie do pozemných vozidiel); ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; polygrafické matrice; kompresory chladiacich zariadení; odlučovače vody, separátory; šijacie stroje; remene motorových ventilátorov; liahne; ozubené prevody (nie do pozemných vozidiel); elektrické mixéry pre domácnosť; elektrické kuchynské stroje; valce motorov; redukčné súkolesia (nie do pozemných vozidiel); deliace stroje; vŕtacie korunky (časti strojov); výmenníky tepla (časti strojov); výfuky motorov; elektrické motory (nie do pozemných vozidiel); žeriavy; stroje na škrabanie zeleniny; stroje na strúhanie zeleniny; tlakové torkrétovacie pištole; filtre (časti strojov alebo motorov); ryhovacie pluhy; elektrické šľahače pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; hydraulické motory; vrtné veže (plávajúce alebo neplávajúce); palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; kotlové rúrky (časti strojov); hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; kľukové skrine strojov a motorov; elektrické kuchynské roboty; elektrické prilepovacie pištole; nastreľovacie pištole (nástroje na použitie s výbušninami); navijaky na rybárske siete; kardanové spojky; stroje a prístroje na tepovanie kobercov (elektrické); katalytické konvertory; centrálne vysávače; reťazové píly; parné čistiace stroje; autogénové rezacie horáky; zariadenia na odsávanie prachu (upratovacie stroje); odprašovacie zariadenia (čistiace stroje); elektrické kladivá; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; reťaze zdvihadiel (časti strojov); pomocné generátorové agregáty; expanzné nádoby (časti strojov); diamanty na rezanie (časti strojov); vysokotlakové čistiace stroje; stroje pre textilný priemysel; výfukové potrubia motorov; stroje na rafináciu ropy; baliace stroje; elektrické leštičky na parkety; elektrické leštičky na obuv; snehové pluhy; plynové zváračské prístroje; plynové zváracie horáky; kovové tyče na zváranie plynom; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; hadice vysávačov prachu; vysávače; priemyselné vibrátory (stroje); elektrické stroje a prístroje na leštenie voskom; stroje na vypletanie tenisových rakiet; stroje na montáž bicyklov; záhradné traktory; striekacie pištole na nanášanie farieb (stroje); hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); nakopávacie štartéry motocyklov; mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka; pohyblivé pásy pre chodcov; tlmiče motorov; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); vrecká do vysávačov; plynové spájkovačky; veterné turbíny; brzdové platničky (nie do vozidiel); elektródy zváracích strojov; zariadenia na elektrické zváranie; elektrické zváračské zariadenia; elektrické spájkovačky; zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom; zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom; spájkovacie lampy; lisy na ovocie; dúchadlá; pokovovacie stroje; galvanizačné stroje; predajné automaty; elektrické zariadenia na zatváranie dverí; elektrické zariadenia na otváranie dverí; zariadenia na ovládanie výťahu; elektrické zariadenia na zváranie plastových obalov; výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; samoregulačné palivové čerpadlá; stroje na spracovanie plastov; elektrické zariadenia na otváranie okien; elektrické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické zariadenia na otváranie okien; hydraulické zariadenia na zatváranie okien; pneumatické zariadenia na otváranie okien; pneumatické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické zariadenia na zatváranie dverí; pneumatické zariadenia na otváranie dverí; elektrické kuchynské mlynčeky; pneumatické zdviháky; 3D tlačiarne; preosievacie stroje; uchytenia motorov (nie do pozemných vozidiel); elektrické vyťahovače klincov; kefové hubice na vysávače; elektrické nástroje na brúsenie hrán lyží; mobilné drviace stroje; zhutňovacie stroje (ubíjadlá).
11 - Elektrické tlakové hrnce; varné prístroje a zariadenia; zariadenia na sušenie krmiva; zariadenia na sušenie; odparovače; pece a piecky okrem laboratórnych; variče; prístroje a zariadenia na sušenie; sterilizátory; pražiace stroje; zariadenia na výrobu pary; elektrické nízkotlakové autoklávy; fritézy elektrické; zariadenia na pečenie chleba; multifunkčné hrnce; elektrické parné hrnce.
42 - Technický výskum; priemyselné dizajnérstvo; inžinierska činnosť; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); technologické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 26.04.24, 26.04.09, 25.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Makarov Yury, Ing.; Brigádnická 1022/38, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 1/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 6/2017 FG3M
 
POZ 2402-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2016 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2402-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.11.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.11.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.11.2016 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 01.12.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 01.12.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.05.2017 Typ Odoslané
POZ 2402-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku