Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 24-2003
(111)  Trademark Number  205885 
(151)  Registration Date  15.04.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.01.2023 
(210)  Application Number  24-2003 
(220)  Application Date  09.01.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.01.2004 
(450)  Publication of Registration Date  07.07.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 16, 21 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Čistiace prípravky, umývacie prostriedky, kozmetické a voňavkárske výrobky, mydlá, šampóny, sprchové gély, vody na vlasy, peny do kúpeľa, vody po holení, krémy, emulzie, zubné pasty, ústne vody.
05 - Dezinfekčné prostriedky.
16 - Papierové uteráky a utierky, toaletný papier.
21 - Upratovacie pomôcky, rukavice, mopy, dávkovače tekutých mydiel, zásobníky na toaletné potreby, koše na použitie v domácnosti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ARIOSO 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LORIKA Slovakia s.r.o.; Ulica priemyselná 2130/11, Sučany 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.01.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2013 3/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.03.2014 3/2014 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2018 1/2018 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.07.2022 13/2022 ND3M
 
POZ 24-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.01.2003 3 800,00 SKK
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.10.2012 149,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2017 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.05.2022 76,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 24-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.01.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.01.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2003 Type Payment
výsledok rešerše 15.10.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 16.10.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2012 Type Sent document
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 04.10.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 15.11.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 08.01.2013 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 13.12.2013 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.02.2014 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2017 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.10.2017 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 26.10.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 11.12.2017 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.05.2022 Type Delivered
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 16.05.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 17.06.2022 Type Sent document
POZ 24-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.01.2013 LORIKA Slovakia s.r.o. LORIKA SLOVAKIA, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.01.2014 LORIKA Slovakia s.r.o. LORIKA Slovakia s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2017 LORIKA Slovakia s.r.o. LORIKA Slovakia s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku