Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 23558
(111)  Trademark Number  150660 
(151)  Registration Date  04.05.1951 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  04.05.2021 
(210)  Application Number  23558 
(220)  Application Date  04.05.1951 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  27 
(511)  List of Classified Goods and Services  27 - Listový materiál povahy papiera a plátna potiahnutý na povrchu zrnitým materiálom na vytvorenie povlaku odolávajúceho opotrebovaniu a kĺzaniu na plochách určených na prevádzku, ako podlahách, stúpadlách, schodoch, rampách, uliciach, palubách, v dokoch, na chodbách, odrazových mostíkoch a pod. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota; US 
(740)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 10.07.2001 07/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2002 12/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 23558
S/N Fee Title Date Year Fee
2 F0003 Popl. za obnovu 31.01.2001 3 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 23558
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o obnovu 26.01.2001 Type Delivered
3 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2002 Type Delivered
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.09.2002 Type Payment
6 dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Type Sent document
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.12.2010 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.12.2010 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Type Sent document
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2020 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Type Delivered
11a Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
11b Sprievodný list 30.03.2021 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.04.2021 Type Payment
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Type Delivered
13a Plná moc 08.04.2021 Type Delivered
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2021 Type Sent document
POZ 23558
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2002 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware Minnesota Mining & Manufacturing Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku