Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2352-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2352-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 10, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky pre deti; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); mydielka; esenciálne oleje; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; aromatické látky (esenciálne oleje); oleje na kozmetické použitie; masážne gély (nie na lekárske použitie).
10 - Liečebné pleťové masky.
21 - Rozptylovače vonných olejov, nie tyčinkové. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.13, 26.13.99, 26.13.25 
(540) Vyjadrenie