Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2340-2019
(111)  Trademark Number  252322 
(151)  Registration Date  16.04.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  16.04.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2340-2019 
(220)  Application Date  17.10.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.01.2020 
(450)  Publication of Registration Date  02.06.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); mydlá; mydielka; avivážne prípravky; modridlo na bielizeň, svetlička; bieliace soli; bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; predpieracie a namáčacie prípravky; ústne vody (nie na lekárske použitie); prípravky na čistenie zubov; púder (kozmetika); leštiace prípravky; kozmetické prípravky pre deti; prípravky na odstraňovanie škvŕn; sóda na čistenie; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); antistatické prípravky na použitie v domácnosti; esenciálne oleje; čistiace prípravky; pracie prostriedky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; toaletné prípravky; voňavkárske výrobky; kozmetické krémy; terpentín (odmasťovací prípravok); aviváže; šampóny; čistiace toaletné mlieka; oleje na toaletné použitie; oleje na kozmetické použitie; krémy na kožu; kozmetické prípravky do kúpeľa. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Jelínek 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Aktiff, s.r.o.; Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1 Nové Město; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.10.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2340-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2340-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.10.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.10.2019 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.11.2019 Type Sent document
4 Potvrdenie o podaní 13.11.2019 Type Delivered
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2019 Type Payment
6 výsledok rešerše 26.11.2019 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2019 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Type Sent document
POZ 2340-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku