Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2340-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2340-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); mydlá; mydielka; avivážne prípravky; modridlo na bielizeň, svetlička; bieliace soli; bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; predpieracie a namáčacie prípravky; ústne vody (nie na lekárske použitie); prípravky na čistenie zubov; púder (kozmetika); leštiace prípravky; kozmetické prípravky pre deti; prípravky na odstraňovanie škvŕn; sóda na čistenie; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); antistatické prípravky na použitie v domácnosti; esenciálne oleje; čistiace prípravky; pracie prostriedky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; toaletné prípravky; voňavkárske výrobky; kozmetické krémy; terpentín (odmasťovací prípravok); aviváže; šampóny; pracie prostriedky; čistiace toaletné mlieka; oleje na toaletné použitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace prípravky; krémy na kožu; kozmetické prípravky do kúpeľa; škrob na bielizeň (apretačný prípravok). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Jelínek 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aktiff, s.r.o.; Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1 Nové Město; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2340-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2340-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.11.2019 Typ Odoslané
4 Potvrdenie o podaní 13.11.2019 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2019 Typ Platba
POZ 2340-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku