Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2338-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2338-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Detské hlboké kočíky; detské kombinované kočíky; korby kočíkov; tašky ku kočíkom; sieťky proti hmyzu na detské kočíky; popruhy na športové kočíky; prikrývky do detských kočíkov; fusaky do detských kočíkov; kryty a striešky na detské kočíky; detské kočíky s odstrániteľnými detskými oporami; gumové nárazníky na kočíky; detské kočíky s nosidlami; detské autosedačky; prenosné detské autosedačky; detské sedačky upravené na bicykle; bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; podsedáky pre deti do vozidiel; plášte pneumatík pre detské kočíky; sklopné striešky na detské autosedačky; adaptéry na detské autosedačky; stúpadlá ku kočíkom.
25 - Rukávniky; perinky, oblečenie pre bábätká.
28 - Kočíky (hračky). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 26.11.13, 27.05.03, 27.05.07, 27.03.02, 27.05.11, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RŮŽOVÝ PANTER, s.r.o.; Křenová 460/32, Trnitá, 602 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2338-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2338-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 03.04.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.06.2020 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 09.06.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.08.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 05.08.2020 Typ Doručené
7 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.08.2020 Typ Platba
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.10.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 08.10.2020 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.10.2020 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.12.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.12.2020 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.02.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
13 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 16.02.2021 Typ Odoslané
14 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.02.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.04.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
16 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.04.2021 Typ Platba
17 Odpoveď na správu úradu 08.06.2021 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17f Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17g Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17h Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17i Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17j Príloha inde neuvedená 08.06.2021 Typ Doručené
17k Sprievodný list 08.06.2021 Typ Doručené
18 výsledok rešerše 01.10.2021 Typ Interné listy
19 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.10.2021 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
20b Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.11.2021 Typ Doručené
21 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2338-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku