Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 233-2020
(111)  Trademark Number  252989 
(151)  Registration Date  14.08.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  14.08.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  233-2020 
(220)  Application Date  03.03.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.05.2020 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  19, 31, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  19 - Drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; pílené drevo; trámy.
31 - Stromy; vianočné stromčeky; kmene stromov; nespílené drevo; drevo neočistené od kôry.
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; doprava, preprava. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.15, 26.01.19, 26.01.04, 27.01.06, 05.01.11, 05.01.06, 05.01.16, 05.01.10, 05.01.09, 29.01.03, 29.01.07, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, tmavozelená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CENZUÁLNE SPOLUMAJITEĽSTVO RAJEC, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO; Sládkovičova 686, 015 01 Rajec nad Rajčiankou; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.03.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 5/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2020 10/2020 FG3M
 
POZ 233-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.03.2020 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 233-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.01.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
všeobecný referátnik 17.02.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.03.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.03.2020 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2020 Type Payment
výsledok rešerše 25.03.2020 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.09.2020 Type Sent document
POZ 233-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku