Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 233-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  252989 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  14.08.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  233-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 31, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; pílené drevo; trámy.
31 - Stromy; vianočné stromčeky; kmene stromov; nespílené drevo; drevo neočistené od kôry.
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; doprava, preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 26.01.19, 26.01.04, 27.01.06, 05.01.11, 05.01.06, 05.01.16, 05.01.10, 05.01.09, 29.01.03, 29.01.07, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, tmavozelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CENZUÁLNE SPOLUMAJITEĽSTVO RAJEC, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO; Sládkovičova 686, 015 01 Rajec nad Rajčiankou; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 5/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2020 10/2020 FG3M
 
POZ 233-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.03.2020 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 233-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 17.02.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.03.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.03.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 25.03.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.09.2020 Typ Odoslané
POZ 233-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku