Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2324-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2324-2021 
(220)  Application Date  08.09.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  20.12.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Kakao; kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na výrobu takýchto nápojov; čokoláda; neliečivé cukrovinky; čokoládové cukrovinky; cukrárske výrobky; biskvity, sušienky, keksy; oblátky; zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pekárske výrobky z cesta; prípravky vyrobené z obilnín; zmrzliny; mrazené cukrovinky a dezerty; chladené cukrovinky a dezerty; čokoládové nátierky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FIGARO Bublinková 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o.; Račianska 44, 832 42 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 20.12.2021 24/2021 BA3M
 
POZ 2324-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2324-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2021 Type Delivered
1a Plná moc 08.09.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 09.09.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 25.11.2021 Type Delivered
5b Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.11.2021 Type Delivered
6 výsledok rešerše 25.11.2021 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Type Internal Letter
POZ 2324-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku