Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2324-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2324-2021 
(220)  Application Date  08.09.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  20.12.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Kakao; kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na výrobu takýchto nápojov; čokoláda; neliečivé cukrovinky; čokoládové cukrovinky; cukrárske výrobky; biskvity, sušienky, keksy; oblátky; zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pekárske výrobky z cesta; prípravky vyrobené z obilnín; zmrzliny; mrazené cukrovinky a dezerty; chladené cukrovinky a dezerty; čokoládové nátierky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  FIGARO Bublinková 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o.; Račianska 44, 832 42 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 20.12.2021 24/2021 BA3M
 
POZ 2324-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.09.2021 96,00 EUR
Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 28.04.2022 25,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2324-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 08.09.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 09.09.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Type Delivered
Sprievodný list 25.11.2021 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.11.2021 Type Delivered
výsledok rešerše 25.11.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Generálna plná moc 21.03.2022 Type Delivered
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 21.03.2022 Type Delivered
Odôvodnenie námietok 21.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 30.03.2022 Type Sent document
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.04.2022 Type Sent document
Informácia o WIN-WIN Track 29.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 24.06.2022 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty 24.06.2022 Type Sent document
POZ 2324-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku