Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2324-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2324-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Kakao; kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na výrobu takýchto nápojov; čokoláda; neliečivé cukrovinky; čokoládové cukrovinky; cukrárske výrobky; biskvity, sušienky, keksy; oblátky; zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pekárske výrobky z cesta; prípravky vyrobené z obilnín; zmrzliny; mrazené cukrovinky a dezerty; chladené cukrovinky a dezerty; čokoládové nátierky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FIGARO Bublinková 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o.; Račianska 44, 832 42 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2324-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2324-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.09.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
5b Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.11.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2324-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku