Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2323-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251979 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2323-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Reklama; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi; online maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.03, 25.01.06, 25.01.98, 26.03.22, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.24, 26.04.22, 26.04.06, 26.05.16, 26.05.22, 26.07.25, 27.05.15, 27.05.24, 27.05.03, 27.05.13, 29.01.12, 29.01.03, 29.01.02, 05.07.15, 05.03.11 
(540) Vyjadrenie