Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2322-2020
(111)  Trademark Number  256517 
(151)  Registration Date  18.11.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.11.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2322-2020 
(220)  Application Date  16.10.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.08.2021 
(450)  Publication of Registration Date  07.12.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  21 
(511)  List of Classified Goods and Services  21 - Napájadlá; žľaby, válovy; kefy na zvieratá; krúžky na hydinu; krúžky na vtáky; vaničky pre vtáky; kade, putne; výtokové hubice; česadlá na zvieratá; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; misy; kovové ražne na prípravu jedál; vtáčie klietky, voliéry; formy na pečenie (kuchynské náradie); pokrievky na hrnce; kuchynské hrnce; formy na prípravu jedál; kuchynské dosky na krájanie; panvice na vyprážanie; grily, rošty (potreby na opekanie); stojany na grily; hrnce, hrnčeky; potreby pre domácnosť; stojany na vajíčka; keramické pekáče, panvice; porcelán; kuchynský stolový riad (okrem príborov); porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké predmety; taniere; nízkotlakové hrnce (nie elektrické); fritézy (nie elektrické); podnosy pre domácnosť; príklopy na jedlo; trojnožky (kuchynské náradie); kuchynský riad a náradie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SLOVENSKÉ FARMÁRSKE KURČA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HYDINA SLOVENSKO s.r.o.; Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec; SK 
(740)  Attorney(s)  KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.; Dunajská 32, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.10.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 2322-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2020 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2322-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.10.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 16.10.2020 Type Delivered
Plná moc 16.10.2020 Type Delivered
Sprievodný list 16.10.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 19.10.2020 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2020 Type Payment
výsledok rešerše 23.11.2020 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.11.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.01.2021 Type Delivered
Sprievodný list 25.01.2021 Type Delivered
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 31.05.2021 Type Sent document
pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Type Sent document
POZ 2322-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku